محصولات شرکت داروسازی زیست تخمیر

محصولات شرکت داروسازی زیست تخمیر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
KidiLact Zinc Sachet [ساشه کیدی لاکت زینک] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 7
Kidilact Sachet [ساشه کیدی لاکت] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 7
LactovagVaginal Capsule [کپسول واژینال لاکتوواژ] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 2
Lactogum Chwable Tablet [قرص مکیدنی لاکتوگام] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 5
ROJEVIT ORAL VIAL [ویال خوراکی روژویت] داروسازی زیست تخمیر Royal Jelly
ColperIBS Capsule [کپسول کلپریپس] داروسازی زیست تخمیر Mentha Piperita
Dr.Gumfi gummies [پاستیل دکتر گامفی] داروسازی زیست تخمیر Multivitamin preparation
GeriLact 2 Plus Capsule [کپسول ژری لاکت توپلاس] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 6
FamiLact Capsule [کپسول فمی لاکت] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 6
DAILYEAST Capsule [کپسول دیلیست] داروسازی زیست تخمیر Saccharomyces boulardi
GeriLact Capsule [کپسول ژری لاکت] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 6
lactocare Capsule [کپسول لاکتوکر] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 4
VitaLact Tablet [قرص ویتالاکت] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 7
Familact 2 Plus Capsule [کپسول فمی لاکت توپلاس] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 8
B B Care Drop [قطره بی بی کر] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 3
PediLact 15ML Oral Drops [قطره خوراکی پدی لاکت 15 میلی لیتر] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 3
LactoFem Capsule [کپسول لاکتوفم] داروسازی زیست تخمیر Lactobacillus Species 5
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب