محصولات شرکت بهشاد دارو

محصولات شرکت بهشاد دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Calcium D 500 mg-600 IU Behshad Darou Effervescent Tablet [قرص جوشان کلسیم دی 500 میلی گرم-600 واحد بهشاد دارو] بهشاد دارو Calcium
ZIFemin Capsule [کپسول زیفمین] بهشاد دارو Multivitamin+Iron
ITRAGIN 100 MG Capsule [کپسول ایتراژین 100 میلی گرم] بهشاد دارو Itraconazole
DAPONZA 30 MG Tablet [قرص داپونزا 30 میلی گرم] بهشاد دارو Dapoxetine
ESPROLEXA 10 MG Tablet [قرص اس پرولکسا 10 میلی گرم] بهشاد دارو Escitalopram
DUTASTAR 0.5 MG Capsule [کپسول دوتاستار 0.5 میلی گرم] بهشاد دارو Dutasteride
Venoguard 500 MG Tablet [قرص ونوگارد 500 میلی گرم] بهشاد دارو Citrus bigardia Duh
Effersun Vitamin C Plus Zinc Effervescent Tablet [قرص جوشان افرسان ویتامین سی پلاس زینک] بهشاد دارو Vitamin C
Effersun Ginseng Behshad Darou Effervescent Powder [پودر جوشان افرسان جینسینگ بهشاد دارو] بهشاد دارو Panax ginseng
Fulfil Behshad Darou Effervescent Powder [پودر جوشان فولفیل بهشاد دارو] بهشاد دارو Food Supplements for weight loss
Calcium D 1000 mg-600 IU Behshad Darou Effervescent Powder [پودر جوشان کلسیم دی 1000 میلی گرم-600 واحد بهشاد دارو] بهشاد دارو Calcium
Vitaxl Effervescent Powder -Vitamin+Amino Acid+Minerals [پودر جوشان ویتاکسل - تقویت جنسی آقایان و خانم ها] بهشاد دارو Multivitamin Plus Mineral
CREOFORT 10000 IU Capsule [کپسول کرئوفورت 10000 واحد] بهشاد دارو Pancreatin
Effertyl Behshad Darou Effervescent Powder [پودر جوشان افرتیل بهشاد دارو] بهشاد دارو Herbal Combination For Sexual power in Men
Salintom D Nasal Spray [اسپری بینی سالینتوم د] بهشاد دارو Dexpanthenol
VALTIZIDE 160/12.5 MG Tablet [قرص والتیزاید 160/12.5 میلی گرم] بهشاد دارو Valsartan+Hydrochlorothiazide
Effersun C 1000 mg Effervescent Powder [پودر جوشان افرسان سی 1000 میلی گرم] بهشاد دارو Vitamin C
FEMINAGEST 100 MG Softgel [سافت ژل فمیناژست 100 میلی گرم] بهشاد دارو Progesterone
Effersun Energy Behshad Darou Effervescent Powder [پودر جوشان افرسان انرژی بهشاد دارو] بهشاد دارو Multivitamin preparation
Effersun C 500 mg Effervescent Powder [پودر جوشان افرسان سی 500 میلی گرم] بهشاد دارو Vitamin C
Crannex Cranberry Effervescent Powder [پودر جوشان کرنکس کرنبری] بهشاد دارو Herbal Combination For kidny
Calcium D 500 mg-600 IU Behshad Darou Effervescent Powder [پودر جوشان کلسیم دی 500 میلی گرم-600 واحد بهشاد دارو] بهشاد دارو Calcium
Effersun Vitamin C Plus Zinc 500/15 mg Effervescent Powder [پودر جوشان افرسان ویتامین سی پلاس زینک 500/15 میلی گرم] بهشاد دارو Vitamin C
VALTIZIDE 80/12.5 MG Tablet [قرص والتیزاید 80/12.5 میلی گرم] بهشاد دارو Valsartan+Hydrochlorothiazide
CREOFORT 25000 IU Capsule [کپسول کرئوفورت 25000 واحد] بهشاد دارو Pancreatin
Prospect Behshad Darou Effervescent Tablet [قرص جوشان پراسپکت بهشاد دارو] بهشاد دارو Herbal Combination For Cough and Cold
ENTERIDOX 100 MG Capsule [کپسول انتری داکس 100 میلی گرم] بهشاد دارو Doxycycline
FOSFINEX 3 GRANULE Powder [پودر گرانول فوسفینکس 3 گرم - فوسفومایسین] بهشاد دارو Fosfomycin
Multivitamin Behshad Darou Effervescent Powder [پودر جوشان مولتی ویتامین بهشاد دارو] بهشاد دارو Multivitamin
FEMINAGEST 200 MG Softgel [سافت ژل فمیناژست 200 میلی گرم] بهشاد دارو Progesterone
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت