محصولات شرکت بهشاد دارو

محصولات شرکت بهشاد دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
ZIFemin Capsule [کپسول زیفمین] بهشاد دارو Multivitamin+Iron
ITRAGIN 100 MG Capsule [کپسول ایتراژین 100 میلی گرم] بهشاد دارو Itraconazole
DAPONZA 30 MG Tablet [قرص داپونزا 30 میلی گرم] بهشاد دارو Dapoxetine
ESPROLEXA 10 MG Tablet [قرص اس پرولکسا 10 میلی گرم] بهشاد دارو Escitalopram
DUTASTAR 0.5 MG Capsule [کپسول دوتاستار 0.5 میلی گرم] بهشاد دارو Dutasteride
Venoguard 500 MG Tablet [قرص ونوگارد 500 میلی گرم] بهشاد دارو Citrus bigardia Duh
CREOFORT 10000 IU Capsule [کپسول کرئوفورت 10000 واحد] بهشاد دارو Pancreatin
VALTIZIDE 160/12.5 MG Tablet [قرص والتیزاید 160/12.5 میلی گرم] بهشاد دارو Valsartan+Hydrochlorothiazide
FEMINAGEST 100 MG Softgel [سافت ژل فمیناژست 100 میلی گرم] بهشاد دارو Progesterone
VALTIZIDE 80/12.5 MG Tablet [قرص والتیزاید 80/12.5 میلی گرم] بهشاد دارو Valsartan+Hydrochlorothiazide
CREOFORT 25000 IU Capsule [کپسول کرئوفورت 25000 واحد] بهشاد دارو Pancreatin
ENTERIDOX 100 MG Capsule [کپسول انتری داکس 100 میلی گرم] بهشاد دارو Doxycycline
FOSFINEX 3 GRANULE Powder [پودر گرانول فوسفینکس 3 گرم - فوسفومایسین] بهشاد دارو Fosfomycin
FEMINAGEST 200 MG Softgel [سافت ژل فمیناژست 200 میلی گرم] بهشاد دارو Progesterone
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب