بهار نارنج

داروهای گیاهی

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف بهار نارنج

نام علمی گیاه: Citrus aurantium
نام انگلیسی: Bitter orange
نام فارسی: بهار نارنج
تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

اثرات درمانی : در طب سنتی قسمت های مختلف گیاه بهارنارنج دارای اثرات تحریک سیستم عصبی مرکزی، اثرات آرامبخش و تسکین دهندگی دارد.همچنین دارای خواص ضد اسپاسم، ضد التهاب، ضد نفخ، پایین آورنده ی فشار خون و مدر است.برگ آن هضم کننده ی غذا است و جوشانده ی آن بی خوابی، میگرن و اختلالات کبدی را درمان می کند (2،4).

مکانیسم اثر بهار نارنج

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر :
تحقیقات ثابت کرده است که این گیاه حاوی فلاونوئیدهای زیادی می باشد.این فلاونوئیدها دارای اثر اینوتروپیک روی میوکارد هستند. که این اثر از طریق تسهیل تبدیل آدنوزین تری فسفات میتوکندریایی به آدنوزین مونوفسفات حلقوی است که سبب افزایش جریان کلسیم از غشاء سلول های قلبی می شود و در نتیجه یون کلسیم داخل سلول را افزایش می دهند (1،6،7).در کارآزمایی های بالینی اثرات درمانی این گیاه مشابه فلوکستین در درمان افسردگی گزارش شده است.در تحقیقاتی که انجام شده است، مشخص شده است که رایحه درمانی با بهارنارنج میزان اضطراب را در موش کاهش می دهد.همچنین در مقایسه ی اثر نارنج با دیازپام در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی مشخص شده است که این گیاه به طور معناداری میزان اضطراب را کاهش داده است و می توان از این گیاه به عنوان یک پیش داروی مؤثر جهت کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی استفاده کرد (11-8).برخی از ترکیبات استخراج شده از اسانس پوست و برگ این گیاه دارای خاصیت ضد اکسیدانی،ضد میکروبی، ضد قارچی، ضد انگلی و ضد التهابی است (12،13).تحقیقات ثابت کرده است که استفاده از اسانس بهارنارنج در تسکین دردهای متوسط تا شدید زانو مؤثر است (14).لیمونن موجود در بهارنارنج با مهار آنزیم های سیکلواکسیژناز یک و دو، مانع فعالیت پروستاگلاندین ها شده و از این طریق در کاهش درد مؤثر است. همچنین مطالعات متعددی مؤثر بودن لیمونن را در تسکین درد ناشی از دیسمنوره اثبات کرده است (15،16).

فارماکوکینتیک بهار نارنج

ترکیبات اصلی و دارویی این گیاه :
اسانس حاصل از این گیاه دارای لینالول، ترپینول، ژرانیول، نرول و ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی می باشد.به طور کلی در اسانس پوست نارنج بیشترین ترکیب ها شامل مونوترپن های کربنه (لیمونن، میرسن) و در اسانس برگ و گل های نارنج بیشترین مقادیر مربوط به مونوترپن های اکسیژنه (لینالول، لینالیل استات، ژرانیول استات و آلفاترپینوئل) می باشد (3-1).

هشدار ها بهار نارنج

احتیاط مصرف در این گیاه :
مصرف عصاره ی بهارنارنج و فرآورده های آن در بیماران با سابقه قلبی باید با احتیاط مصرف شود، چون ممکن سبب بالا رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب در بیماران شود. استفاده ی بیش از حد و کنترل نشده از بهارنارنج می تواند سبب خواب آلودگی و کاهش هوشیاری شود.در تحقیقات عارضه ی جانبی خاصی در کاربرد آن گزارش نشده است.همچنین مصرف آن در دوران حاملگی، زایمان و پس از آن مجاز است. با این حال مشورت با پزشک در مصرف این گیاه در این دوران لازم می باشد (1،5).

توصیه های دارویی بهار نارنج

منابع
1-Fleming T. PDR for herbal medicines. Citrus aurantium. Second Ed .2001; pp:86-87.

2-Choi, H.S., Song,H.S., Ukeda, H., Sawamura, M.(2000).Radical-scavenging activities of citrus essential oils and their components: Detection using 11-diphenyl-2-picrylhydrazyl. J. Agr. Food Chem., 48,4156-4161.

3-Kirbaşlar, F.G., Tavman, A., Dülger, B.,Türker, G.(2009).Antimicrobial activity of Turkish Citrus peel oils. Pakistan J. Bot., 41, 3207-3212.
4-دوازده امامي، سعيد، مجنون حسيني، ناصر(1387). زراعت و توليد برخي گياهان دارويي و ادويه اي، ج، دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

5-Leite MP, Fassin Jr J, Baziloni EM,Almeida RN, Mattei R, Leite JR.Behavioral effects of essential oil of Citrus aurantium L. inhalation in rats. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2008;18(supl):661-6.

6-Takeya K, Itoigawa M, Furukawa H. Triphasic inotropic response of guinea-pig papillary muscle to murrayaquinone-A isolated from Rutaceae. Eur J Pharmacol. 1989; 169(1):137-45.

7-Umarova FT, Khushbactova ZA, Batirov EH,Mekler VM.Inhibition of Na+,K(+)-ATPase by flavonoids and their inotropic effect.Investigation of the structure-activity relationship.Membr Cell Biol. 1998;12(1):27-40.

8-Ozgoli G, Esmaeili S, Nasiri N. The effect oral of orange peel on the severity of symptoms of premenstrual syndrome, double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Reprod Fertil 2011;12(2):123-9.

9-Fugh-Berman A, Myers A. Citrus aurantium, an ingredient of dietary supplements marketed for weight loss: current status of clinical and basic research. Exp Biol Med (Maywood) 2004 Sep;229(8):698-704.

10-Akhlaghi M, Shabanian G, Rafieian-Kopaei M, Parvin N, Saadat M, Akhlaghi M. Citrus aurantium blossom and preoperative anxiety. Rev Bras Anesthesiol 2011 Nov-Dec;61(6):702-12.

11-Pultrini Ade M, Galindo LA,Costa M. Effects of the essensial oil from Citrus aurantium L. in experimental anxiety models in mice. Life Sci 2006 Mar 6;78(15):1720-5.
12-Wei,A.,Shibamoto,T.(2010).Antioxidant/lipoxygenase inhibitory activities and chemical compositions of selected essential oils. J. Agr. Food Chem., 58, 7218-7225.

13-Sonbol, F.,Ibrahim,S.M., Mohamed,B.M.(1992).Antimicrobial activity of oil of bitter orange. AlexandriaJ. Phar. Sci., 9, 107-109.

14-Yip YB, Tam ACY. An experimental study on the effectiveness of massage with aromatic ginger and orange essential oil for moderate-to-severe knee pain among the elderly in Hong Kong.Complementary therapies in medicine. 2008;16(3):131-8.

15-Cheraghi J,Valadi A.Effects of anti-nociceptive and anti-inflammatory component of limonene in herbal drugs. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 2010;26(3):415-22.

16-Delaram M, Forouzandeh N.The Effect of Fennel on the Primary Dysmenorrhea in Students of Shahrekord University of Medical Sciences. scientific medicinal journal. 2011; 10(1):81-8.

دارو های هم گروه بهار نارنج

استویا وشاء خارمریم
فلفل سیاه گزنه گلرنگ
صبر زرد+گل رز+زعفران بومادران شاه بلوط هندی
ریحان چای سبز+انیسون+زیره سبز+ترشک+کرفس کتیرا
روغن بادام زمینی زرشک ترکیب گیاهی برای نفخ و مشکلات گوارش
باکوپا دم اسب سائوپالمیتو+چای سبز+ال سیستئین+ال لیزین+زینک+سایر مواد
روغن گل مغربی کندر کاسنی
هل سرخدار مامیران
شاه پسند کرومیوم+عصاره گیاهان گیاه رازک
ترکیب اشتها آور پنیرک ترکیب گیاهی برای پوست
قارچها بلوط پونه
گارسینیا کمبوجیا شبدر قرمز جاشیر
سداب چای کوهی کاکوتی
سفوف خفقان ارمک - افدرا آب بشقابی
عروسک پشت پرده ترکیب گیاهی برای پروستات اسفرزه
ترکیب گیاهی برای سرطان روناس زوفا
ترکیب گیاهی برای التهاب لثه اطفال گل ماهور روغن بادام
سورنجان+گزنه+آویشن+زوفا قهوه سبز+قهوه عربی روغن آنیس
ترکیب گیاهی برای مغز روغن بوراگ بروملاینز
مریم نخودی گل همیشه بهار حشیش
کاپسیکوم عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل سینامون
شنبلیله+زنجبیل+ترنجبین کرانبری کدو
سرخارگل بابا آدم اوکالیپتوس
میوه فنل ترکیبات فلاونوئید شمعدانی عطری
جینکو بیلوبا جین سینگ حنا
لیسیتین آنغوزه ترب وحشی
رزماری رویال ژلی اسپیرولینا
شاهتره انار پنجه شیطان
نعناع فلفلی آلوئه ورا آویشن
شیرین بیان سیر گل ختمی
شوید کرفس افسنتین
باریجه علف چای سنبل الطیب
خارخاسک انیسون بابونه شیرازی
زنجبیل کنگر فرنگی گل ساعتی
چای سبز مورد بادرنجبویه
بلاک کوهش درمنه نسترن
گالگا آویشن شیرازی خارشتر
ترکیب گیاهی ملین انجیر تاتوره
جودوسر زعفران اروانه
بابونه بادرشیبو بارهنگ
برگ بو برنجاسف بابونه گاوی
کلرلا ولگاریس مهار کننده کربوهیدات دارچین
گل گاوزبان کتان - بزرک گل محمدی
گشنیز به دانه به لیمو
بید پرسیاوشان خاکشیر
دم گیلاس دیژیتال ریواس
زیره سیاه قدومه شیرازی گزانگبین
گل پر مرزه تابستانه رویال ژلی+جین سینگ
لیکوپن پنیر باد سنجد
گانودرما لوسیدوم رویال ژل+عسل+عصاره میوه عناب رازیانه+پوست انار+مرزه
ترکیب گیاهی برای سندرم پیش از قاعدگی ترکیب گیاهی برای سرفه و سرماخوردگی ترکیب گیاهی برای کلیه
ترکیب گیاهی برای هموروئید و واریس ترکیب گیاهی برای دیابت و سندرم متابولیک ترکیب گیاهی برای کووید-19 - کرونا
ترکیب گیاهی برای تقویت قوای جنسی خانم ها ترکیب گیاهی برای تقویت قوای جنسی آقایان ضد درد و ضد التهاب گیاهی
شیرین بیان+همیشه بهار اسیدهای چرب ستیله شده بنفشه
آویشن+عشقه ترکیب گیاهان دارویی برای یائسگی ترکیب گیاهی برای آرتریت و نقرس
ترکیب گیاهی برای کبد مصفای خون منضج سودا
منضج مواد غلیظه اکسیر مقوی معده ترکیب گیاهی ضد افسردگی و مشکلات خواب
دافع سموم مقوی عمومی بدن صفرابر
ترکیب گیاهی برای مفاصل ترکیب گیاهی برای آفت دهان و تبخال ترکیب گیاهی برای کلسترول و تری گلیسیرید
نعناع تونکات علی آووکادو+عصاره غیر صابونی سویا
درمان گیاهی ترک اعتیاد
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قطره نارنج زردبند
قرص ونوگارد 500 میلی گرم

چنانچه در خصوص "بهار نارنج" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info