سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر

AMPIRAL 250MG/5ML POWDER FOR SUSP

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی دانا [ ایران ]

موارد مصرف سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر

فرم خوراکی:
-عفونت‌های گوارشی:(ناشی از شیگلا، سالمونلا، اشیرشیا کولای، پروتئوس میرابیلیس، انتروکوک
-عفونت تناسلی-ادراری(ناشی از اشیرشیا کولای، پروتئوس میرابیلیس، انتروکوک، شیگلا و سالمونلا
-عفونت دستگاه تنفسی (ناشی از هموفیلوس آنفولانزای بدون nonpenicillinase-producing، استافیلوکوک و استرپتوکوک خصوصاً استرپتوکوک پنومونیه)

توجه:آمپی‌سیلین به عنوان خط اول درمان برای شیگلوز و سالمونلوز(تیفوئیدی و بدون‌تیفوئید) به علت خطر افزایش مقاومت میکروبی توصیه نمی‌شود.

فرم تزریقی:
-عفونت خونی(ناشی از باکتری‌های گرم مثبت حساس به آمپی‌سیلین)
-اندوکاردیت، درمان (ناشی از باکتری‌های گرم مثبت حساس به آمپی‌سیلین)
-عفونت گوارشی(ناشی از سالمونلا و شیگلا
-مننژیت باکتریال(ناشی از اشیرشیا کولای، استرپتوکوک‌های گروه B و سایر گرم منفی‌ها همچون نایسریا گونوره)
-عفونت دستگاه تنفسی(ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، استافیلوکوک اورئوس، هموفیلوس آنفولانزا و استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A
-عفونت مجاری ادراری (اشیرشیا کولای و پروتئوس میرابیلیس
-اندوکاردیت پیشگیری(بدون برچسب)
-عفونت‌های داخل شکمی مرتبط با مراقبت های سلامتی (به ویژه انتروکوک ها) (بدون برچسب)
-عفونت داخل مایع آمنیوتیک(کوریوآمنیونیت) (بدون برچسب)
-استئومیلیت و/یا التهاب دیسک، درمان (بدون برچسب)
-پریتونیت، درمان (بدون برچسب)
-اندومتریت پس از زایمان (بدون برچسب)
-عفونت مفصل تعویض شده (بدون برچسب)
-استرپتوکوک‌گروه B ، تجویز برای مادر جهت پیشگیری از جلوگیری از مشکلات نوزاد. (بدون برچسب)
-پیشگیری عفونت، پیش از جراحی (بدون برچسب)
-آبسه‌های تخمدان و لوله فالوپ (TOA) (بدون برچسب)
طیف اثر: وسیع‌الطیف؛ آمپی سیلین بر هر دو نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی موثر است.در شرایط آزمایشگاهی، آمپی سیلین تقریبا شبیه آموکسی سیلین عمل می‌کند، اگرچه آموکسیلین فعالیت ذاتی خود را دارد و در بدن به آمپی سیلین تبدیل نمی شود.مثلا آموکسی سیلین در برابر انتروکوکوس انتخاب بهتری‌به نظر می‌رسد، اما در برابر گونه های شیگلا آمپی‌سیلین فعالیت بیشتری دارد.هموفیلوس آنفولانزا نیز به نظر می رسد کمی کمتر به آموکسی سیلین نسبت به آمپی سیلین حساس است.
این داروها در برابر بیشتر باکتری های حساس به پنی سیلین G فعال هستند، اما علاوه بر این، در برابر برخی از باسیل های گرم منفی که به پنی سیلین G مقاوم هستند نیز فعال هستند.

آمپی‌سیلین یک داروی آنتی‌بیوتیک قدیمی از دسته ی پنی‌سیلین‌ها می‌باشد که در برخی‌عفونت‌های خونی، اندوکاریت، عفونت‌های داخل شکمی، مننژیت، استئومیلیت، عفونت لگنی، پریتونیت، عفونت مفصل تعویضی، عفونت مجاری ادراری که عامل بیماری زا حساس به این دارو باشد، تجویز می‌شود.
این دارو همچنین جهت پیشگیری از عفونت در برخی موارد همچون اندوکاردیت قابل استفاده است.

این دارو به دو فرم خوراکی و تزریقی(جهت تزریق وریدی) در دسترس می‌باشد.
با این حال در مورد درمان خوراکی، آموکسی سیلین خوراکی معمولاً به دلیل فراهمی زیستی بالاتر و جذب بهتر بر آمپی سیلین خوراکی ترجیح داده می شود. برای سهولت بیشتر در درمان با آمپی سیلین وریدی سرپایی، می‌توان کل دوز روزانه را به صورت انفوزیون مداوم ۲۴ ساعته تجویز کرد.

از آنجا که آمپی سیلین به آنزیم های بتالاکتاماز که توسط برخی باکتری ها برای تجزیه آنتی بیوتیک های بتالاکتام تولید می شود حساس است، برای افزایش فعالیت آن، اغلب در ترکیب با یک مهارکننده بتالاکتاماز، مانند سولباکتام یا کلاوولانیک اسید تجویز می شود.

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

کپسول د-ویژل 50000 واحد د ویژل -دی ویژل پرل آ-ویژل 50000 واحد پرل آ-ویژل 25000 واحد ویال ونکومکس 500 میلی گرم - ونکوماکس کپسول نرم ژلوتید 150 میلی گرم کپسول نرم سودوژل 30 میلی گرم ویال پروکا-پن 800000 واحد ویال پروکا-پن 400000 واحد ویال پنی سیلین جی پتاسیم دانا 5000000 واحد ویال بنزا-پن 1200000 واحد ویال تری-پن 3-3-6 کپسول نرم استاژل 325 میلی گرم کپسول نرم استاژل 500 میلی گرم کپسول نرم کلد-ژل کپسول آموراکس 250 میلی گرم سوسپانسیون آمواکس 250 میلی گرم کپسول آموراکس 500 میلی گرم پرل نیفی-ژل 10 میلی گرم کپسول نرم پروکساژل 200 میلی گرم ویال مروکسان 1 گرم ویال مروکسان 500 میلی گرم کپسول سفال-اکس 500 میلی گرم سوسپانسیون سفال-ایکس 250میلی گرم/میلی لیتر ویال سفازولین زاک 1 گرم ویال سفازولین زک 500 میلی گرم ویال سفازولین زاک 250 میلی گرم ویال سپی ماکس 1 گرم ویال سپی ماکس 500 میلی گرم ویال سپی ماکس 2 گرم قرص زاکسیم 400 میلی گرم کپسول زاکسیم 400 میلی گرم قرص زاکسیم 200 میلی گرم کپسول زاکسیم 200 میلی گرم سوسپانسیون زاکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر سوسپانسیون زاکسیم 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر ویال سفوتاکسیم دانا 500 میلی گرم ویال زاک زیدیم 500 میلی گرم ویال زاک زیدیم 2 گرم ویال زاک زیدیم 1 گرم ویال سفتیزوکسیم دانا 1 گرم ویال سفتی زوکسیم دانا 500 میلی گرم ویال سفتریانا 1 گرم ویال سفتریانا 250 میلی گرم ویال سفتریانا 2 گرم ویال سفتریانا 500 میلی گرم ویال کلوگزاسیلین دانا 500 میلی گرم ویال کلوگزاسیلین دانا 250 میلی گرم قرص کلاموکس 125/500 میلی گرم سوسپانسیون کلاموکس 312 پرل ژلوفن 400 میلی گرم پرل ژلوفن 200 میلی گرم کپسول آلراید-10 میلی گرم ویال تزریقی سدیم کلراید 0.9% 250 میلی لیتر ویال تزریقی سدیم کلراید 0.9% 100 میلی لیتر سوسپانسیون آموراکس 125MG/5ML ویال آمپی سول 1+0.5 گرم ویال آمپی سول 2+1 گرم ویال سیلاویل 250+250 میلی گرم ویال سیلاویل 500+500 میلی گرم ویال سیلاویل 750+750 میلی گرم کپسول ژلاتین استامینوفن کدئین دانا 310میلی گرم سوسپانسیون آموراکس 200میلی گرم/5میلی لیتر سوسپانسیون آموراکس 400میلی گرم/5میلی لیتر کپسول نرم هیستاژل کپسول سافت ژل ژلوفن کامپاند ویال پیپراتاز 4گرم/500میلی گرم ویال پیپراتاز 3گرم/375میلی گرم ویال پیپراتاز 2گرم/250میلی گرم کپسول نرم موکوفنزین 100 میلی گرم کپسول نرم موکوفنزین 200 میلی گرم پرل زیرزبانی نیتروژل 0.4 میلی گرم کپسول نرم ژلوپرامید 10 میلی گرم کپسول نرم فلاتوژل 125 میلی گرم کپسول سافت ژل ژلوفن-سینوس کپسول نرم لوراتاژل 10 میلی گرم قرص خط دار کلاموکس 625 میلی گرم کپسول نرم فلاتوژل 180 میلی گرم سوسپانسیون سفال-ایکس 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر کپسول نرم آلراژل 10 میلی گرم کپسول نرم دی اچ-ژل 25 میلی گرم کپسول نرم ژلوکاف 15 میلی گرم سافت ژل ژلاکس سافت ژل والنوژل 500 میلی گرم شربت پروستافارما سافت ژل پریموژل 100 میلی گرم کپسول نرم ب-کمپلکس دانا 60 عددی کپسول نرم روغن کبد ماهی دانا سافت ژل کونژوگیتد لینولئیک اسید دانا 1000م گ - سی ال آ آمپول آب سترون قابل تزریق دانا 5 میلی لیتر ویال ونکومکس 1 گرم - ونکوماکس ویال استرپتومایسین دانا 1 گرم سوسپانسیسون کلاموکس 156 میلی گرم سوسپانسیون کلاموکس 228میلی گرم/5میلی لیتر سوسپانسیون کلاموکس 457میلی گرم/5 میلی لیتر قرص کلاموکس 375 میلی گرم سوسپانسیون سفالکسین کوثر 250 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر سافت ژل ایویژل 400 میلی گرم سافت ژل ایویژل 100 میلی گرم سافت ژل ایویژل 200 میلی گرم سافت ژل دانا استئوژل سافت ژل کلسی تریول دانا 0.25 میکروگرم کپسول شارک کارتیلاژ سی ام کاوا فارما قطره چشمی بلویال یو دی 0.15% سافت ژل امگا 3-6-9 دانا - امگا 3 6 9 سافت ژل امگاویژن سافت ژل کوکیوتن دانا 100 میلی گرم ویتامین ایی تریدفارما 400 واحد کپسول جم فیبروزیل دانا 300 میلی گرم قرص مولتی ویتامین بیماران کلیوی دانا قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم دانا قرص گلی بنکلامید دانا 5 میلی گرم سافت ژل نوروبیوژل سافت ژل ایویژل 600 میلی گرم قرص ال آرژنین دانا 1000 میلی گرم قرص سوپرا کلسیم دانا سافت ژل دانا فارما زینک 40 میلی گرم سافت ژل جینسینگ دانا 100 میلی گرم قرص ملاتونین دانا 5 میلی گرم قرص ملاتونین دانا 3 میلی گرم سافت ژل ویتامین آ د3 زینک و آهن دانا قرص کلسیم د3 دانا سافت ژل سلنیوم پلاس دانا قرص ویتامین ث دانا 250 میلی گرم سافت ژل امگا3 500 میلی گرم پلاس د3 دانا سافت ژل امگا3 دانا 500 میلی گرم سافت ژل ویتامین ب12 دانا 1000 میکروگرم سافت ژل امگا3 پلاس د3 پلاس ایی دانا سافت ژل ایویژل 400 پلاس د3 سافت ژل نوروبیوژل فورت سافت ژل ایویژل 200 پلاس د3 سافت ژل امگا3 زنان دانا سافت ژل ویتامین آ و د دانا قرص ال آرژنین دانا 500 میلی گرم قرص ال کارنیتین دانا 500 میلی گرم سافت ژل فارماژلیتان کودکان و نوجوانان قرص سیستین ب6 زینک دانا قرص کلسیم د پلاس کا دانا سافت ژل مولتی ویتامین زنان دانا سافت ژل ویتامین د3 فورت دانا 2000 واحد سافت ژل دی ویژل 4000 واحد سافت ژل مولتی ویتامین دیابتیک دانا قرص ال کارنیتین دانا 1000 میلی گرم سافت ژل مولتی سانیتوژل پلاس زینک سافت ژل امگا ویژن کودکان و نوجوانان سافت ژل امگای تغلیظ شده دانا 1000 میلی گرم سافت ژل امگا3 پلاس آ+ث+د+ای دانا سافت ژل ویتاهیر - ویتا هیر سافت ژل امگا3 1000 میلی گرم پلاس د3 دانا سافت ژل ال آرژنین+کلسیم+زینک+د3 برای کودکان و نوجوانان دانا سافت ژل فولیک اسید ید پلاس امگا3 دانا سافت ژل پروستا هلث دانا سافت ژل زینک پلاس ویتامین ث دانا سافت ژل مولتی پریناتال دانا سافت ژل امگا فورت پلاس ویتامین دانا سافت ژل فارماژلیتان سافت ژل کاد ویژل دانا 100 میلی گرم سافت ژل دی ویژل 1000 واحد سافت ژل امگا3 پلاس آ+د3+ای دانا سافت ژل مولتی دیلی دانا سافت ژل ب کمپلکس دانا فارما سافت ژل کاد ویژل دانا 300 میلی گرم سافت ژل امگا رکس دانا سافت ژل زینک پلاس 10 میلی گرم ب کمپلکس دانا سافت ژل ایویژل 100 پلاس د3 دانا سافت ژل کاردیورکس دانا - کاردیو رکس کپسول اس امپرازول دانا 40 میلی گرم کپسول اس امپرازول دانا 20 میلی گرم قرص ملوکسیکام دانا 15 میلی گرم قرص ملوکسیکام دانا 7.5 میلی گرم قطره چشمی تک دوز ارتلاگ ادونسد 0.2% 30 عددی-اورتلاگ قرص آتورواستاتین دانا 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین دانا 10 میلی گرم قرص آتورواستاتین دانا 40 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین دانا 50 میلی گرم پودر برای تزریق آسیکلوویر دانا 500 میلی گرم پودر برای تزریق آسیکلوویر دانا 250 میلی گرم سافت ژل استاژل-سی 300/20 میلی گرم پودر برای تزریق کلیستیمتات دانا 1000000 واحد پودر برای تزریق کلیستیمتات دانا 2000000 واحد نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info