امپی سیلین

داروهای ضد باکتری

در کدام داروخانه موجود است؟

  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف امپی سیلین

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت گوش میانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم وسوزاک مصرف می شود.

مکانیسم اثر امپی سیلین

مکانیسم اثر: به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چینش دیواره سلولی، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند.

فارماکوکینتیک امپی سیلین

50-35 درصد دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 2-5/1 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. در تزریق عضلانی 1 ساعت بعد غلظت دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 5/1 -1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 19 ساعت هم ممکن است افزایش یابد. 90-75 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

منع مصرف امپی سیلین

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

عوارض جانبی امپی سیلین

*
سایر عوارض (درصد نامشخص):
سیستم اعصاب مرکزی: بیماری مغزی، درد زبان، تشنج، زخم و ناراحتی دهان
پوستی: اریتم مولتی فرم، درماتیت اکسفولیاتیو، کهیر، راش پوستی (لازم است که راش غیرآلرژیک ناشی از آمپی سیلین از ازدیاد حساسیت تمایز داده شود)
گوارشی: اسهال، انتروکولیت، التهاب زبان، سیاه شدن زبان، تهوع، کاندیدیاز دهانی، کولیت با غشای کاذب، التهاب دهان، استفراغ
هماتولوژی و انکولوژی: آگرانولوسیتوز، آنمی، افزایش سطح ائوزینوفیل، آنمی همولیتیک، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP)، لکوپنی
کبدی: افزایش سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز
ازدیاد حساسیت: آنافیلاکسی
ایمونولوژی: واکنش شبه بیماری سرم
کلیوی: نفریت بینابینی
تنفسی: سوت تنفسی
متفرقه: تب

تداخلات دارویی امپی سیلین

*
مشخصات کلی تداخلات:
- تحت تاثیر تاخیر در تخلیه ی معده
- تغییر در فلور دستگاه گوارش
- کاهش اثرات باکتریوسیدی وابسته به رشد باکتری
- اختلال در پاسخ ایمنی در برابر عوامل باکتریایی
- کاهشآستانه تشنج

تداخلات رده X (پرهیز):
ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن وبا

افزایش اثرات داروها توسط آمپی‌سیلین:
دی‌کلروفنامید، متوترکسات، آنتاگونیست های ویتامین کا

افزایش اثرات آمپی‌سیلین توسط داروها:
آسه‌متاسین، آلوپورینول، پروبنسید

کاهش اثرات داروها توسط آمپی‌سیلین:
آمینوگلیکوزیدها، آتنولول، ب.ث.ژ (داخل مثانه‌ای)، واکسن ب.ث.ژ (ایمنی‌زا)، واکسن وبا، لاکتوباسیلوس و استریول، مایکوفنولات، سدیم پیکوسولفات، واکسن حصبه

کاهش اثرات آمپی‌سیلین توسط داروها:
کلروکین، لانتانیم، تتراسیکلین ها

تداخل با غذا:
غذا سرعت جذب آمپی‌سیلین را کاهش می‌دهد که ممکن است منجر به کاهش غلظت سرمی دارو شود.
راهکار: در زمان ثابت و ترجیحاً با معده خالی (30 دقیقه قبل یا دو ساعت بعد از غذا) مصرف شود. به جز در بیمارانی که محدودیت دریافت مایعات دارند، هیدراتاسیون مناسب بیمار حفظ شود.

هشدار ها امپی سیلین

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن، و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

توصیه های دارویی امپی سیلین

1- آمپی سیلین را باید با معده خالی مصرف کرد.
2- در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
3- در صورت بروز اسهال، بدون مشورت پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.
4- در هنگام مصرف آمپی سیلین، از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
5- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده ومقدار مصرف بعدی نیز نباید دوبرابر گردد.

دارو های هم گروه امپی سیلین

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00083
00084
01386
00086
00085
01387
00080
00081
00082

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 125 میلی گرم
سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 125 میلی گرم
کپسول فار-آمپی سیلین 250 میلی گرم
کپسول کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 250 میلی گرم
کپسول کوثر-امپی سیلین 500 میلی گرم
کپسول امپی سیلین فارابی 500 میلی گرم
ویال آمپیکسیل 1 گرم
ویال آمپی سیلین دانا 1 گرم
ویال آمپیکسیل 250 میلی گرم
ویال آمپی ویل 250 میلی گرم
ویال آمپیکسیل 500 میلی گرم
ویال آمپیویل 500 میلی گرم
سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر
کپسول آمپی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم
کپسول آمپیرال 500 میلی گرم
ویال آمپی سیلین آفاشیمی 1 گرم
ویال آمپی سیلین آفاشیمی 250 میلی گرم
ویال آمپی سیلین آفاشیمی 500 میلی گرم
سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر
سوسپانسیون آمپی سیلین آفا شیمی 250میلی گرم/5میلی لیتر

چنانچه در خصوص "امپی سیلین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info