پودر برای تزریق کسپوفونژین تدبیر کالای جم 70 میلی گرم

CASPOFUNGIN TKJ 70 mg Powder For Injection

دریافت اپلیکشن دارویاب

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

داروهای ضد قارچ

موارد مصرف
ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان).
درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل به سایر داروها ( آمفوتریسین B، ایتراکونازول، فرم های لیپیدی آمفوتریسین B).

چنانچه در خصوص "پودر برای تزریق کسپوفونژین تدبیر کالای جم 70 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

سایر برند های این شرکت

کپسول آهسته رهش دپریلکس 75 میلی گرم کپسول آهسته رهش دپریلکس 37.5 میلی گرم قرص ترانکوپین 25 میلی گرم قرص ترانکوپین 100 میلی گرم قرص تاینی فن 80 میلی گرم قرص جویدنی تاینی فن 125 میلی گرم قرص جویدنی تاینی فن 160 میلی گرم قرص یوریناسین 10 میلی گرم قرص یوریناسین 5 میلی گرم کپسول دلوکسی کپ 20 میلی گرم کپسول دلوکسی کپ 30 میلی گرم شربت تراستوریکس قرص ترانکوپین 200 میلی گرم کپسول مریداکتیل 15 میلی گرم کپسول مری داکتیل 10 میلی گرم قرص آلندوویت 75میلی گرم/5600 واحد قرص آلندوویت 70 میلی گرم/2800 .احد قرص ریزاملت 10 میلی گرم او.دی کپسول استراموکس 40 میلی گرم کپسول استراموکس 10 میلی گرم کپسول دلوکسی کپ 60 میلی گرم کپسول استراموکس 18 میلی گرم کپسول استراموکس 25 میلی گرم کپسول استراموکس 60 میلی گرم قرص لگزوپرام 10 میلی گرم (لکسوپرام) قرص ترانکوپین ای آر 50 میلی گرم قرص ترانکوپین ای آر 200 میلی گرم کپسول پیوسته رهش دترولیت 4 میلی گرم کپسول پیوسته رهش دترولیت 2 میلی گرم کپسول پیوسته رهش هیپنوکا 10 میلی گرم کپسول پیوسته رهش هیپنوکا 5 میلی گرم قرص جویدنی اکسی فورت قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 15 میلی گرم-رپیزاپین قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 7.5 میلی گرم-رپیزاپین قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 45 میلی گرم-رپیزاپین قرص زنترا 25 میلی گرم قرص یورکا 10 میلی اکی والان کپسول تکافلو 75 میلی گرم قرص پوریکا 4 میلی گرم قرص پارکوهیل 200/50 میلی گرم ساشه گرانول ریفلازول 10 میلی گرم کپسول استنشاقی استاپیوا 18 میکروگرم قرص آهسته رهش آکامپرکس 300 میلی گرم-اکامپروست اسپری استنشاقی دیونتین 320/9 میکروگرم بر دوز 60 دوز کپسول ویاس 50 میلی گرم کپسول ویاس 70 میلی گرم کپسول ویاس 30 میلی گرم قرص ترانکوپین ای آر 150 میلی گرم قرص آلتافیر 25 میلی گرم قرص امتاف 200/25 میلی گرم کپسول استنشاقی ساتیکا 50/100 میکروگرم/دوز کپسول استنشاقی ساتیکا 50/500 میکروگرم/دوز کپسول استنشاقی ساتیکا 50/250 میکروگرم/دوز قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 30 میلی گرم-رپیزاپین کپسول یوسیدرول 250 میلی گرم کپسول یوسیدرول 300 میلی گرم محلول خوراکی لوینتکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص آگولیپ 25 میلی گرم-آگوملاتین کپسول کولیژه 500 میلی گرم قرص ایورمکتین تدبیر کالای جم 3 میلی گرم-ایوکتا پودر استنشاقی تکاونت 200 میکروگرم/دوز 60 دوز پودر استنشاقی تکاونت 400 میکروگرم/دوز 60 دوز ساشه لاکسوریت 17 گرم آمپول بیوتین تدبیر کالای جم 5 میلی گرم/ میلی لیتر آمپول دکسپانتنول تدبیر کالای جم 500 میلی گرم/2 میلی لیتر کپسول استنشاقی ونیدیل 12 میکروگرم قرص لگزوپرام 5 میلی گرم قرص لگزوپرام 20 میلی گرم قرص تکابان 5 میلی گرم قرص تکابان 2.5 میلی گرم قرص رپلیکات 300 میلی گرم قرص دالوتگراویر تدبیر کالای جم 50 میلی گرم قرص ماستینتان تدبیر کالای جم 10 میلی گرم قرص کلرپرومازین تدبیر کالای جم 25 میلی گرم قرص کلرپرومازین تدبیر کالای جم 100 میلی گرم قرص پارکوهیل 100/25 میلی گرم قرص پولموسین 62.5 میلی گرم قرص پولموسین 125 میلی گرم کپسول امدارت 0.5/0.4 میلی گرم قرص ویرالیپ 1000 میلی گرم قرص ویرالیپ 500 میلی گرم قرص رگزوپان 20 میلی گرم کپسول مگزیتک 200 میلی گرم کپسول مگزیتک 100 میلی گرم قرص امتریسیتابین/تنوفوویر تدبیر کالا 200/300 میلی گرم قرص اپیلامید 50 میلی گرم قرص اپیلامید 100 میلی گرم قرص اپیلامید 150 میلی گرم قرص اپیلامید 200 میلی گرم قرص اگزیرکت 60 میلی گرم قرص والماپین 5/80 میلی گرم قرص والماپین 5/160 میلی گرم قرص والماپین 10/160 میلی گرم قرص نپریوال 97/103 میلی گرم قرص نپریوال 24/26 میلی گرم قرص نپریوال 49/51 میلی گرم قرص بلاتک 10 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info