قرص دپروکوئیت 5 میلی گرم

DEPROQUIT 5 MG Tablet

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی الحاوی [ ایران ]

موارد مصرف قرص دپروکوئیت 5 میلی گرم

- درمان اختلال افسردگی ماژور ( MDD )
- درمان اختلال اضطراب منتشر ( GAD )
 موارد مصرف Unlabaled:
- درمان اضطراب وابسته به دمانس خفیف در بیماران غیر سایکوتیک

چنانچه در خصوص "قرص دپروکوئیت 5 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زونی میکس 100 میلی گرم کپسول زونی میکس 100 میلی گرم کپسول سوزین 220 میلی گرم قرص ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم کپسول ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم قرص ترامادول الحاوی 100 میلی گرم کپسول ریفامپین-الحاوی 300 میلی گرم کپسول ریفامپین-الحاوی 150 میلی گرم شربت رانیتیدین-الحاوی 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر کپسول فنی توئین-الحاوی 100 میلی گرم سوسپانسیون فنی توئین-الحاوی 30 میلی گرم بر 5 میلی لیتر قرص اکسی متولون-الحاوی 50 میلی گرم سوسپانسیون نوافن اطفال 120میلی گرم/5میلی لیتر لوسیون آداپالن الحاوی 0.1% قرص آلومینیوم ام جی-الحاوی قرص آلومینیوم ام جی اس-الحاوی کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم کپسول آموکسی سیلین-الحاوی 500 میلی گرم کپسول نالتروکسان-الحاوی 50 میلی گرم کپسول نالتروکسان-الحاوی 25 میلی گرم الگزیر بلادونا پی بی-الحاوی 60 میلی لیتر کپسول مفنامیک اسید-الحاوی 250 میلی گرم قرص مبریکس 135 میلی گرم لوسیون کالامین-الحاوی 8% قرص لیتیم کربنات-الحاوی 300 میلی گرم-لیتومید کپسول کلرامفنیکل-الحاوی 250 میلی گرم قرص کتوتیفن-الحاوی 1 میلی گرم قرص سیپروهپتادین-الحاوی 4 میلی گرم قطره دکسترومتورفان-الحاوی شربت دکسترومتورفان-الحاوی 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر-دکس دیبت شربت دکسترومتورفان پی-الحاوی 60 میلی لیتر شربت دی سیکلومین-الحاوی 60 میلی لیتر قرص گلی کلازید-الحاوی 80 میلی گرم شربت دیفن هیدرامین کامپاند-الحاوی - دیفن دیبت سی شربت دیفن هیدرامین-الحاوی - دیفن دیبت قرص دیفن هیدرامین-الحاوی 25 میلی گرم کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرم شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر شربت اتوسوکسیمید-الحاوی 250میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر شربت زینک سولفات الحاوی 60 میلی لیتر شربت مولتی ویتامین-الحاوی قطره مولتی ویتامین-الحاوی کپسول نوافن کپسول مولتی ویتامین مینرال-الحاوی قطره خوراکی آ+د الحاوی قرص آملوتورکس 5/20میلی گرم قرص خط دار فرفولیک 60/0.4 میلی گرم قرص موفینال 100 میلی گرم شربت کتوتیفن-الحاوی 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر-زادی کید قرص متی مازول الحاوی 5 میلی گرم قطره پاراکید 100 میلی گرم/میلی لیتر کپسول استراتوم 18 میلی گرم کپسول استراتوم 40 میلی گرم قرص زیر زبانی بوپرنورفین 8 میلی گرم-الحاوی قرص زیر زبانی بوپرنورفین 2 میلی گرم-الحاوی کپسول دابکسا 110 میلی گرم قرص روکشدار فروس فومارات-الحاوی 60 میلی گرم قرص آهسته رهش مزالکس 500 میلی گرم قرص آهسته رهش مزالکس 250 میلی گرم شربت متادون-الحاوی 25 میلی گرم/میلی لیتر قطره متوکلوپرامید-الحاوی 4 میلی گرم/میلی لیتر قطر ویتوکید شربت زیتامیکس قطره زیتوکید قطره آدوکید کپسول نئوزینک 25 شربت نئوزینک 5 میلی گرم/5 میلی لیتر کپسول فرفولیک 60/0.4 میلی گرم قرص اسید بلاک 10/800/165 میلی گرم ویال پاراستامول 10MG/ML الحاوی 100 میلی لیتری کپسول آپرتکس 125/80/80 میلی گرم کپسول استراتوم 10 میلی گرم کپسول استراتوم 60 میلی گرم قرص تری هگزی فنیدیل-الحاوی 2 میلی گرم قرص تولترودین-الحاوی 2 میلی گرم قرص تولترودین-الحاوی 1 میلی گرم قرص بلادونا پی بی الحاوی قرص بوپرنورفین الحاوی 0.4 میلی گرم سوسپانسیون کلرامفنیکل الحاوی 150میلی گرم/5میلی لیتر کپسول دابکسا 150 میلی گرم کپسول دابکسا 75 میلی گرم قرص پیوسته رهش دالفارکس 10 میلی گرم کپسول رمیتا 0.5 میلی گرم ویال ریبوفلور 1000 میلی گرم سوسپانسیون ایبوپروفن-الحاوی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر ویال لبتالول کرن فارما 100میلی گرم/20 میلی لیتر - لابتالول شربت لاکتولوز-الحاوی 10گرم/15 میلی لیتر 240 میلی لیتر قرص لووفلوکساسین-الحاوی(تاواسیدال) 500 میلی گرم قرص لووفلوکساسین-الحاوی(تاواسیدال) 750 میلی گرم قرص زاینلید 400 میلی گرم کپسول پیوسته رهش مبریکس ای آر 200 میلی گرم کپسول پارامومایسین الحاوی 250 میلی گرم شربت پارامومایسین الحاوی 125 میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر سوسپانسیون مترونیدازول-الحاوی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص مفینال 200 میلی گرم کپسول نیتیزینون الحاوی 2 میلی گرم کپسول نیتیزینون الحاوی 5 میلی گرم کپسول نیتیزینون الحاوی 10 میلی گرم کپسول ارلیستات-الحاوی 120 میلی گرم کپسول ارلیستات-الحاوی 60 میلی گرم قرص فنی توئین کامپاند-الحاوی شربت سودوافدرین-الحاوی 30میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر قرص رزوواستاتین-الحاوی 5 میلی گرم قرص سیتال وی 25 میلی گرم قرص سیتال وی 50 میلی گرم قرص نوافن میگرن 85/500 میلی گرم قرص تینازولکس 500 میلی گرم قرص رزال وی 10 میلی گرم قرص رزال وی 20 میلی گرم قرص رزال وی 40 میلی گرم قرص ملیجنت 5 میلی گرم قرص داپوژل 30 میلی گرم قرص تترابنازین الحاوی 25 میلی گرم قرص فبکسوریک 80 میلی گرم قرص فبکسوریک 40 میلی گرم قرص ریلوزول الحاوی 50 میلی گرم قرص سیتال وی ام 50/500 میلی گرم قرص امپادیانس 10 میلی گرم قرص امپادیانس 25 میلی گرم قرص ملیجنت-ام 2.5/1000 میلی گرم قرص ملیجنت-ام 2.5/500 میلی گرم قرص امپاجنت 10/5 میلی گرم قرص امپاجنت 25/5 میلی گرم قرص امپادیانس-ام 12.5/1000 میلی گرم قرص امپادیانس-ام 5/1000 میلی گرم سوسپانسیون کیدوفست 30میلی گرم/5 میلی لیتر قرص زارکسا 10 میلی گرم قرص زارکسا 20 میلی گرم قرص زارکسا 15 میلی گرم محلول خوراکی لپراستام 100 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص آهسته رهش دپوبان 150 میلی گرم قرص دپوبان 75 میلی گرم قرص پپتی لاک 10/800/165 میلی گرم قرص پیوسته رهش متیکسار 1000 میلی گرم قرص پیوسته رهش متیکسار 500 میلی گرم قرص دلونکس 5 میلی گرم شربت دزوکید 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت کیدی گریپ 60 میلی لیتر قطره دی-کید الحاوی کپسول انرکاف 200 میلی گرم قرص فولیدین الحاوی شربت تری دی تری الحاوی شربت زیتوکید قرص فموبرا الحاوی قرص سیتال وی ام 50/1000 میلی گرم ساشه آرژی هیل 9.5 گرم قرص مگندوکس کپسول مفنافورت 500 میلی گرم ساشه اوو ایز 6.5 گرم ساشه فرتی اینفورس ام نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info