محصولات شرکت داروسازی نانو حیات دارو

محصولات شرکت داروسازی نانو حیات دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Angipars Ointment [پماد آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis
Angipars Capsule [کپسول آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis
Neurotec Capsule [کپسول نوروتک] داروسازی نانو حیات دارو Tanacetum vulgare+ Urtica dioica+Rosa canina
Lactawell Tablet [قرص لاکتاول] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation
Ovugen Tablet [قرص اووژن] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation
Osteovione 340mg Tablet [قرص استیو ویون 340 میلی گرم - استیوویون] داروسازی نانو حیات دارو Strontium Ranelate
PROGIO 100MG Tablet [قرص پروجیو 100 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Biotin
MammVit Tablet [قرص ماماویت (ماما ویت)] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation
SPERIGEN Tablet [قرص اسپریژن] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation
XABANO 5 MG Tablet [قرص زابانو 5 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Apixaban
FORTYDEX 4 MG Tablet [قرص فورتیدکس 4 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Dexamethasone
PAGLINO 10 MG Tablet [قرص پگلینو 10 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Empagliflozin
Angipars Pack [پک آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis
XABANO 2.5 MG Tablet [قرص زابانو 2.5 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Apixaban
FORTYDEX 40 MG Tablet [قرص فورتیدکس 40 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Dexamethasone
PAGLINO 25 MG Tablet [قرص پگلینو 25 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Empagliflozin
Dalfyra 10MG Tab [قرص دالفیرا 10 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Fampridine
FolicoGen tablet [قرص فولیکوژن] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation
MyeloAid tablet [قرص میلواید] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation
Nano-D 1000IU Microtablets Cap [کپسول نانودی 1000واحد - نانو دی - نانو-دی] داروسازی نانو حیات دارو Vitamin D3
شرکت داروسازی نانو حیات دارو
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب