قرص کلیدینیوم-سی امین

CLIDINIUM-C AMIN TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گوارشی

چنانچه در خصوص "قرص کلیدینیوم-سی امین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب