قرص فامپریدین پیوسته رهش امین 10 میلی گرم

FAMPIRIDINE ER AMIN 10MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
پاراسمپاتومیمتیک ها

چنانچه در خصوص "قرص فامپریدین پیوسته رهش امین 10 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب