سوسپانسیون امین-کید کولیک

Amin-Kidi Colic Susp

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون امین-کید کولیک" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب