قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم

ROPINOL 5MG FC TAB

داروسازی امین [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

چنانچه در خصوص "قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب