قرص آمیزول 500 میلی گرم

Amizole 500 MG Tablet

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

چنانچه در خصوص "قرص آمیزول 500 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب