کپسول ریواستیگمین امین 3 میلی گرم

RIVASTIGMINE AMIN 3MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

چنانچه در خصوص "کپسول ریواستیگمین امین 3 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب