کوتریموکسازول امین 800/160 میلی گرم

CO TRIMOXAZOLE AMIN 800/160 MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "کوتریموکسازول امین 800/160 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب