قرص مترونیدازول پارس دارو 250 میلی گرم

METRONIDAZOLE PARSDAROU 250MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

موارد مصرف قرص مترونیدازول پارس دارو 250 میلی گرم

-آمیبیاز، روده ای (اسهال خونی حاد) یا خارج روده ای (آبسه کبدی)
-بالانتیدیازیس (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)
-عفونت‌های بی‌هوازی:سپتی‌سمی باکتریال، عفونت استخوان و مفصل، اندوکاردیت، عفونت سیستم اعصاب مرکزی، عفونت زنان
-عفونت گازگرفتگی انسان یا حیوان، پیشگیری یا درمان (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)
-عفونت با کلستریدیوم دیفیسیل، درمان (بدون برچسب)
-بیماری کرون (بدون برچسب)، مدیریت پس از برداشتن جراحی، درمان کمکی فیستول ساده پری‌آنال
-عفونت Dientamoeba fragilis (بدون برچسب)
-ژیاردیازیس (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)
-هلیکوباکترپیلوری(بدون برچسب)
-عفونت‌های داخل شکمی
-آبسه‌های داخل جمجمه‌ای(آبسه مغزی، آبسه اپیدورال داخل جمجمه‌ای)
-عفونت دندانی، شدید(بدون برچسب)
-پنومونی، آسپیراسیون(عامل آلترناتیو)، عفونت دستگاه تنفس تحتانی، آبسه ریوی
-پوچیت حاد (بدون برچسب)
-عفونت های مقاربتی: واژینوزیس باکتریال، درمان تجربی به دنبال تجاوز جنسی در زنان (بدون برچسب)، بیماری‌های التهابی لگن، تریکومونازیس(درمان بیمار و همسر بیمار)
-عفونت‌های پوست و بافت نرم: عفونت نکروزان (به عنوان جزئی از یک رژیم ترکیبی مناسب) (عامل آلترناتیو)، عفونت محل جراحی و بخیه (به عنوان مثال، روده یا دستگاه گوارش، زیر بغل یا پرینه)، پوشش بی هوازی را در این عفونت‌ها تضمین می کند.
-پیشگیری از عفونت در عمل جراحی، جراحی کولورکتال
-کزاز(عفونت کلستریدیوم تتانی-بدون‌برچسب)
طیف اثر: وسیع الطیف، به ویژه در برابر باکتری های بی هوازی و انگل های خاص، باکتری های بی هوازی اعم از گرم مثبت و گرم منفی مانند باکتریوئیدها، کلستریدیوم، پپتوسترپتوکوکوس و فوزوباکتریوم، تک یاخته ها از جمله تریکوموناس واژینالیس انتامبا هیستولیتیکا (عامل آمیبیازیس) و ژیاردیا لامبلیا (عامل ژیاردیازیس)، هلیکوباکتر پیلوری‌

مترونیدازول یک آنتی بیوتیک پر مصرف است که در درمان و پیشگیری عفونت های متنوعی که عامل بیماری زای آنها یک باکتری بی هوازی یا پروتوزوآ باشد تجویز می شود.

این باکتری ها معمولاً در فضای داخلی و بسته ی بدن که اکسیژن وجود ندارد (مانند لثه، حفره لگنی و شکمی مانند روده ها) ایجاد عفونت می کنند. 

به عنوان مثال این دارو در درمان عفونت های بی هوازی ( از جمله عفونت های دندان ) و درمان واژینوز باکتریایی ناشی از هموفیلوس یا گاردنلا یا کورینه باکتریوم، واژینیت غیر اختصاصی و واژینوز بی هوازی مصرف می شود.

از مزایای مترونیدازول مناسب بودن آن برای افرادی است که به پنی سیلین ها حساسیت دارند.
از موارد مهم دیگر، کاربرد مترونیدازول به همراه آموکسی سیلین در رژیم های درمانی عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری می‌باشد.
ممکن است از مترونیدازول در رژیم های درمانی خوراکی تجربی برای بیماران مبتلا به عفونت خفیف تا متوسط شکمی استفاده شود.در سایر بیماران نیز می‌توان در صورت بهبود بالینی و امکان تحمل رژیم خوراکی، درمان تزریقی را به درمان خوراکی با همان دوز تغییر داد.

این دارو به صورت قرص خوراکی و سوسپانسیون، ژل و شیاف واژینال، ویال تزریقی و کیسه آماده ی تزریق و ژل موضعی موجود است و با نام تجاری فلاژیل و متروماکس معروف می‌باشد.

چنانچه در خصوص "قرص مترونیدازول پارس دارو 250 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زولپیدم 10 میلی گرم پارس دارو کپسول زیدوودین 100 میلی گرم پارس دارو قرص واژینال تریپل سولفا پارس دارو کرم واژینال تریپل سولفا پارس دارو 78 گرم کرم ترتینوئین پارس دارو 0.05% کپسول ترامادول پارس دارو 50 میلی گرم قرص تربینافین پارس دارو 250 میلی گرم قرص اسپیرانولاکتون پارس دارو 25 میلی گرم قرص اسپیرانولاکتون پارس دارو 100 میلی گرم کپسول ریواستیگمین پارس دارو 3 میلی گرم کپسول ریواستیگمین پارس دارو 1.5 میلی گرم قرص پیوگلیتازون پارس دارو 30 میلی گرم قرص پیوگلیتازون پارس دارو 15 میلی گرم قرص فنوباربیتال پارس دارو 15 میلی گرم کپسول امپرازول پارس دارو 20 میلی گرم کرم آلوویر 5% قرص آلوپورینول پارس دارو 300 میلی گرم قرص آمی تریپتیلین پارس دارو 10 میلی گرم قرص آمی تریپتیلین پارس دارو 25 میلی گرم آ اس آ پارس دارو 100 میلی گرم قرص آ اس آ پارس دارو 325 میلی گرم قرص روکشدار آ اس آ پارس دارو 80 میلی گرم قرص واژینال نیستاتین پارس دارو 100000واحد قرص نیکلوزماید پارس دارو 500 میلی گرم قرص ناپروکسن پارس دارو 500 میلی گرم قرص ناپروکسن پارس دارو 250 میلی گرم پماد موپیروسین پارس دارو 2% 15 گرم قرص مکوبماید-پی دی 150 میلی گرم قرص متوپرولول پارس دارو 50 میلی گرم لوسیون بتامتازون پارس دارو 0.1% 20 میلی لیتر سوسپانسیون پارس دارو 250میلی گرم/5 میلی لیتر سوسپانسیون سفالکسین پارس دارو 125میلی گرم/5میلی لیتر قرص سفکسیم پارس دارو 400 میلی گرم سوسپانسیون سفیکسیم پارس دارو 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر سوسپانسیون سفکسیم پارس دارو 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر قرص سفوروکسیم پارس دارو 500 میلی گرم کپسول سلکوکسیب پارس دارو 100 میلی گرم قرص کلروکین پارس دارو 150 میلی گرم کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گرم قرص واژینال کانازول 500 میلی گرم کرم واژینال کانازول 2% 20 گرم قرص واژینال کلوتریمازول پارس دارو 100 میلی گرم محلول کانازول 1% 20 میلی لیتر قرص دیسیپرامین پارس دارو 25 میلی گرم قرص ایمی پرامین پارس دارو 25 میلی گرم قرص ایمی پرامین پارس دارو 10 میلی گرم قرص هالوپریدول-پی دی 2 میلی گرم کپسول جم فیبروزیل پارس دارو 300 میلی گرم قرص جم فیبروزیل پارس دارو 450 میلی گرم قرص دی والپروکس پارس دارو 250 میلی گرم کپسول فلورازپام پارس دارو 15 میلی گرم کپسول فلوکستین پارس دارو 20 میلی گرم کپسول فلوکونازول پارس دارو 50 میلی گرم کپسول فلوکونازول پارس دارو 100 میلی گرم کپسول فلوکونازول پارس دارو 150 میلی گرم قرص ازتیمایب پارس دارو 10 میلی گرم کرم موضعی بتامتازون پارس دارو 0.1% قرص آ اس آ پارس دارو 500 میلی گرم کپسول زیدوودین پارس دارو 300 میلی گرم پمادتریامسینولون ان ان پارس دارو 1% 15 گرم قرص تینیدازول پارس دارو 500 میلی گرم قرص پریماکین پارس دارو 15 میلی گرم پماد بتامتازون پارس دارو 0.1% 15 گرم قرص داکسوپیل 30 میلی گرم کرم موضعی لوتربت 1/0.05% 15گرم لوسیون لوتریبت 30 میلی لیتر قرص آملودیپین/آتورواستاتین پی دی 5/20 میلی گرم قرص کتوتیفن پارس دارو 1 میلی گرم قرص داکسوپیل 60 میلی گرم قرص سیتابت 100 میلی گرم قرص سیتابت 25 میلی گرم قرص سیتابت 50 میلی گرم قرص رزوکسون 5 میلی گرم قرص رزوکسون 10 میلی گرم قرص رزوکسون 40 میلی گرم قرص دهان بازشو ادیترون 8 میلی گرم - اودیترون قرص دهان بازشو ادیترون 4 میلی گرم - اودیترون قرص امپاتوس 10 میلی گرم قرص امپاتوس 25 میلی گرم قرص لاکوپت 200 میلی گرم قرص لاکوپت 150 میلی گرم قرص لاکوپت 100 میلی گرم قرص لاکوپت 50 میلی گرم قرص نیوکسابان 5 میلی گرم قرص نیوکسابان 2.5 میلی گرم قرص پریکسابان 10 میلی گرم قرص پریکسابان 15 میلی گرم قرص پریکسابان 20 میلی گرم قرص آسپرین پارس دارو 81 میلی گرم قرص نوبلژین 300/15/15 میلی گرم قرص روماهالت 200 میلی گرم قرص اس لگزال 10 میلی گرم قرص پیوسته رهش بیتوریت 47.5 میلی گرم قرص دهان بازشو پریگرا قرص کاربامازپین پارس دارو 200 میلی گرم کپسول دالاکپ 300 میلی گرم کپسول دالاکپ 150 میلی گرم قرص گلونیل 5 میلی گرم قرص امپاتوس پلاس 5/500 میلی گرم قرص امپاتوس پلاس 5/1000 میلی گرم قرص امپاتوس پلاس 12.5/1000 میلی گرم قرص امپاتوس پلاس 12.5/500 میلی گرم قرص سیتابت پلاس 50/500 میلی گرم کرم موضعی زایلومیکس 30 گرم قرص تاواپنو 500 میلی گرم قرص تاواپنو 750 میلی گرم پماد موضعی مومه کورت 0.1% 30 گرم لوسیون مومه کورت 0.1% 30 میلی لیتر کرم موضعی مومه کورت 0.1% 30 گرم د کرم موضعی سرتافان 2% کرم واژینال دالاواگ-سی 2%-0.2% 40 گرم کپسول آگریپلت 500 میکروگرم قرص بیتورول 50 میلی گرم کپسول اورسوپارس 300 میلی گرم قرص ایندالکس 1.5 میلی گرم قرص تیکاپارس 90 میلی گرم قرص گلایسنمین 5/500 میلی گرم قرص گلایسنمین 5/1000 میلی گرم قرص گلایسنمین 12.5/500 میلی گرم قرص گلایسنمین 12.5/1000 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info