تازه ترین داروهای مورد تائید FDA

QTERN نسل جدید داروهای دیابت نوع ۲

در دیابت نوع ۲ هدف درمان٬ کنترل و بهبود HbA1c و کاهش تعداد قرص های مصرف روزانه است. داروی ترکیب QTERN بیماران را به این هدف نزدیک می کند. 

تازه ترین داروهای مورد تائید FDA
کنترل دیابت نوع ۲

ترکیب دو داروی Saxagliptin و Dapagliflozin با نام تجاری Qtern که در سال ٢٠١٦ مورد تایید کمیسیون اروپا و سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفته است با امکان تجویز یک قرص در روز می تواند جایگاه مناسبی در دارودرمانی دیابت پیدا کند.
طبق مطالعات، این دارو برای بیمارانی که کنترل قندخون آنها با داروی متفورمین و یا ترکیبات سولفونيل اوره پاسخ مناسبی دریافت نکرده است، پیشرفت واضحی در کنترل سطح HbA1c را به همراه داشته است و از این رو می تواند در آینده جایگزین مناسبی در رژیم های درمانی دیابت باشد.

کیوترن ترکیبی از یک مهارکننده ی دیپپتیدیل پتیداز چهار به نام ساکساگلیپتین همراه با یک مهار کننده ی سدیم گلوکزترانسپورتر دو به نام داپاگلیفلوزین می باشد.
در یک مطالعه بر روی بیماران دیابتیک در طول ٢٤هفته ،سطح HbA1c در ۳۵ درصد بیماران مصرف کننده ی این ترکیب بهمراه متفورمین به زیر ٧٪‏ رسید در حالی که این عدد برای بیمارانی که پلاسبو همراه با داپاگلیفلوزین و متفورمین دریافت کرده بودند٢٣درصد بود. این مساله نشان می دهد که ترکیب این دو دارو به نوعی یک اثر مضاعف بر روی کاهش قند خون دارد.
همچنین ترکیب این دو داروی اثرگذار در یک محصول امکان تجویز یک بار در روز این دارو را فراهم کرده که نسبت به مصرف جداگانه ی اجزا، صرفه ی اقتصادی بیشتری برای بیمار به همراه دارد.
از نظر ایمنی، این دارو عوارضی مشابه عوارض دو جزء دارویی موجود درآن دارد و شایع تری عارضه ی آن افت قند خون می باشد که بیشتر درمصرف همزمان با سولفونيل اوره ها مشاهده شده است. با این حال تجویز این دارو در بیماران با نارسایی متوسط تا شدید کلیوی و نارسایی شدید کبدی توصیه نمی شود.

واحد تحقیق و توسعه دارویاب


reference:

http://www.diabetes.co.uk/news/2017/jul/qtern-becomes-available-to-people-with-type-2-diabetes-in-scotland-95244323.html


مشاهده وب سایت اطلاعات دارویی دارویاب

اخبار مرتبط
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب