! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

گاباپنتین

داروهای ضد صرع

موارد مصرف گاباپنتین

الف- این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این دارو در این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این دارو در درمان دردهای نوروپاتیک نیز کاربرد دارد.

ب- دردهای با منشاء عصبی

فارماکوکینتیک گاباپنتین

گابانپتین از طریق دستگاه گوارشی جذب شده بدنبال تجویز چند وعده خوراکی دارو، حداکثر غلظت پلاسمایی آن در عرض 2 ساعت پس از مصرف و سطح پایدار پلاسمایی آن در عرض 2-1 روز حاصل می شود. این دارو به نحو مطلوبی متابولیزه نمی شود و بیشترین مقدار دارو بصورت تغییر نیافته از طریق ادرار و مقداری از آن از طریق مدفوع دفع می شود. این دارو بطور وسیعی در سرتا سر بدن توزیع می شود ولی باند پروتئینی پلاسمایی آن پایین است. نیمه عمر حذفی آن 7-5 ساعت است. این دارو وارد شیر می شود.

عوارض جانبی گاباپنتین

شایع ترین عوارض شامل خواب آلودگی، گیجی، آتاکسی و خستگی، نیستاگموس ترمور، افزایش وزن، سوء هاضمه، فراموشی، ضعف، پارتزی، درد مفاصل، پورپورا، لکوپنی، اضطراب و عفونت ادراری. ندرتاً پانکراتیت، تغییر آنزیم های کبدی، اریتم مولتی فرم، سندرم استیونس جانسون، رینیت، عصبی بودن، میالژی، سردرد، ادم، تهوع و استفراغ و نوسانات سطح گلوکز خون و عوارض CNS شامل کونفوزیون (گیجی)، افسردگی، توهم و سایکوز از عوارض آن است.

تداخلات دارویی گاباپنتین

1- جذب این دارو با مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیوم کاهش می یابد لذا توصیه می شود تجویز گابانپتین حداقل 2 ساعت پس از مصرف آنتی اسید باشد.
2- سایمتدین کلیرانس کلیوی گابانپتین را کاهش می دهد که البته از نظر بالینی اهمیت چندانی ندارد.

هشدار ها گاباپنتین

1- در بیماران با تاریخچه اختلال سایکوتیک بایستی با احتیاط مصرف شود.
2- در بیماران دچار اختلال کلیوی نیز احتیاط توصیه می شود و بایستی در بیماران دچار کاهش عملکرد کلیوی و افراد تحت همودیالیز کاهش دوز مد نظر باشد.
3- تست مثبت کاذب پروتئین ادراری (پروتئین اوری) با مصرف این دارو دیده شده است.
4- قطع دارو باید بدقت و با مراقبت خاص انجام شود.

دارو های هم گروه گاباپنتین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Enters breast milk; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00572
00573
00574
08460
08848

Gabapentin available in Iran

Gabapentin available in Iran

Brand names
GABAPENTIN DP 400MG CAP
GABAPENTIN MHD 400MG CAP
GABAPENTIN-EXIR 400MG CAP
NEUROPENTIN 100MG CAP
NEUROLEPTIN 100MG CAP
GABAX 100MG CAP
GABATIN 100MG CAP
GABAPENTIN-RAZAK 100MG CAP
GABAPENTIN-EXIR 100MG CAP
GABAPENTIN-ALHAVI 100MG CAP
GABAPENTIN RAMIN 100MG CAP
Sirentin 100MG Capsule
GABAPENTIN DP 100MG CAP
GABAPENTIN AMIN 100MG CAP
GABAKIM 100MG CAP
SIRENTIN 300MG CAP
NEUROPENTIN 300MG CAP
NEUROLEPTIN 300MG CAP
GABAX 300MG CAP
GABATIN 300MG CAP
GABAPENTIN-RAZAK 300MG CAP
GABAPENTIN-JALINOUS 300MG CAP
GABAPENTIN-EXIR 300MG CAP
GABAPENTIN-ARYA 300MG CAP
GABAPENTIN MHD 300MG CAP
GABAPENTIN DP 300MG CAP
GABAPENTIN AMIN 300MG CAP
GABALEPT 300MG CAP
GABAKIM 300MG CAP
NEUROPENTIN 400MG CAP
NEUROLEPTIN 400MG CAP
GABATIN 400MG CAP
GABAPENTIN-RAZAK 400MG CAP
NEURONTIN Capsule 400 mg
NEURONTIN Capsule 300 mg
APO-GABAPENTIN Capsule 300 mg
APO-GABAPENTIN Capsule 100 mg
PMS-GABAPENTIN Capsule 100 mg
PMS-GABAPENTIN Capsule 300 mg
BIOPENTIN 100MG CAP
BIOPENTIN 400MG CAP
BIOPENTIN 300MG CAP
NOPAINTIN 300MG CAP
Gabapentin 100 - ABIDI CAP
Gabapentin 300 - ABIDI CAP
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول گاباپنتین دی پی 400 میلی گرم
کپسول گاباپنتین ام اچ دی 400 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرم
کپسول نوروپنتین 100 میلی گرم
کپسول نورولپتین 100 میلی گرم
کپسول گاباکس 100 میلی گرم
کپسول گاباتین 100 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-رازک 100 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-الحاوی 100 میلی گرم
کپسول گاباپنتین رامین 100 میلی گرم
کپسول سیرنتین 100 میلی گرم
کپسول گاباپنتین دی پی 100 میلی گرم
کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم
کپسول گاباکیم 100 میلی گرم
کپسول سیرنتین 300 میلی گرم
کپسول نوروپنتین 300 میلی گرم
کپسول نورولپتین 300 میلی گرم
کپسول گاباکس 300 میلی گرم
کپسول گاباتین 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-جالینوس 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-آریا 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین ام اچ دی 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین دی پی 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرم
کپسول گابالپت 300 میلی گرم
کپسول گاباکیم 300 میلی گرم
کپسول نوروپنتین 400 میلی گرم
کپسول نورولپتین 400 میلی گرم
کپسول گاباتین 400 میلی گرم
کپسول گاباپنتین-رازک 400 میلی گرم
کپسول نورونتین400 میلی گرم
کپسول نورونتین 300 میلی گرم
کپسول آپو-گاباپنتین 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین 100 میلی گرم
کپسول پی ام اس-گاباپنتین 100میلی گرم
کپسول پی ام اس-گاباپنتین 300میلی گرم
کپسول بایوپنتین 100 میلی گرم
کپسول بایوپنتین 400 میلی گرم
کپسول بایوپنتین 300 میلی گرم
کپسول نوپینتین 300 میلی گرم
کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرم
کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرم
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب