! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

سفکسیم

داروهای ضد باکتری

موارد مصرف سفکسیم

سفیکسیم در درمان عفونت های حاد ناشی از باکتری های حساس به این دارو مصرف می شود که شامل سوزاک، عفونت گوش میانی، فارنژیت، عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری می شود.

فارماکوکینتیک سفکسیم

فقط 50 -40 در صد یک دوز خوراکی سفیکسیم به آهستگی جذب می شود. جذب این دارو در حضور غذا کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو 6-2 ساعت پس از مصرف خوراکی آن حاصل می شود. نیمه عمر پلاسمایی دارو 4-3 ساعت است که در عیب کار کلیه افزایش می یابد. متابولیسم این دارو مشخص نشده است . حدود 20 در صد از دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه ها و 60 در صد دارو از راه های غیر کلیوی دفع می شود.

منع مصرف سفکسیم

در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلای به پورفیری این دارو نباید مصرف شود .

دارو های هم گروه سفکسیم

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Unknown whether drug is excreted in milk
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02419
03849
02115
07495
00226
07496
00227
00228

Cefixime available in Iran

Cefixime available in Iran

Brand names
CEFIXAN 400MG TAB
CEFIXIME COSAR 400MG TAB
CEFIXIME FARABI 400MG TAB
CEFIXIGEN® 400MG TAB
CEFIXIME LOGHMAN 400MG TAB
CEFIXIME MAHBAN DAROU 400MG TAB
CEFIXIME PARSDAROU 400MG TAB
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 400MG TAB
LOPRAX 400MG TAB
ZAXIME 400MG TAB
CEFIXAN 400MG CAP
CEFIXIME FARABI 400MG CAP
CEFIXIME VISTAPARS 400MG CAP
ZAXIME 400MG CAP
CEFIXAN 200MG TAB
CEFIXIME COSAR 200MG TAB
CEFIXIME FARABI 200MG TAB
CEFIXIME LOGHMAN 200MG TAB
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 200MG TAB
LOPRAX 200MG TAB
ZAXIME 200MG TAB
CEFIXAN 200MG CAP
CEFIXIME FARABI 200MG CAP
ZAXIME 200MG CAP
CEFIXAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
CEFIXIME LOGHMAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
CEFIXIME PARSDAROU 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
CEFIXIME TEHRANCHEMIE 100MG/5ML 50ML SUSP
FAREXIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSPENSION
LOPRAX 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
ZAXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP
CEFIXAN 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
CEFIXIME FARABI 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
CEFIXIGEN® 100MG/5ML 100ML SUSP
CEFIXIME LOGHMAN 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
CEFIXIME PARSDAROU 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
CEFIXIME TEHRAN CHEMIE 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
LOPRAX 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
ZAXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص سفیکسان 400 میلی گرم
قرص سفکسیم کوثر 400 میلی گرم
قرص سفکسیم فارابی 400 میلی گرم
قرص سفیکسی ژن 400 میلی گرم
قرص سفکسیم لقمان 400 میلی گرم
قرص سفکسیم مهبان دارو 400 میلی گرم
قرص سفکسیم پارس دارو 400 میلی گرم
قرص سفکسیم تهران شیمی 400 میلی گرم
قرص لوپراکس 400 میلی گرم
قرص زاکسیم 400 میلی گرم
کپسول سفیکسان 400 میلی گرم
کپسول سفکسیم فارابی 400 میلی گرم
کپسول سفکسیم ویستاپارس 400 میلی گرم
کپسول زاکسیم 400 میلی گرم
قرص سفیکسان 200 میلی گرم
قرص سفیکسیم کوثر 200 میلی گرم
قرص سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم
قرص سفیکسیم لقمان 200 میلی گرم
قرص سفیکسیم تهران شیمی 200 میلی گرم
قرص لوپراکس 200 میلی گرم
قرص زاکسیم 200 میلی گرم
کپسول سفیکسان 200 میلی گرم
کپسول سفیکسیم فارابی 200 میلی گرم
کپسول زاکسیم 200 میلی گرم
سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
سوسپانسیون سفیکسیم لقمان 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
سوسپانسیون سفیکسیم پارس دارو 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
سوسپانسیون فارکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر
سوسپانسیون زاکسیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر
سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
سوسپانسیون سفکسیم فارابی 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
سوسپانسیون سفیکسیژن 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
سوسپانسیون سفکسیم لقمان 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
سوسپانسیون سفکسیم پارس دارو 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
سوسپانسیون سفکسیم تهران شیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
سوسپانسیون زاکسیم 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب