! هشدار !
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

آزیترومایسین

داروهای ضد باکتری

موارد مصرف آزیترومایسین

آزیترومایسین در درمان عفونت های مجاری تنفسی، التهاب گوش میانی، عفونت های پوست و بافت های نرم، عفونت های تناسلی بدون عواقب کلامیدیایی و التهاب غیر گنوکوکی پیشابراه مصرف می شود.

مکانیسم اثر آزیترومایسین

مکانیسم اثر:
سنتز پروتئین وابسته به RNA در مرحله افزایش طول زنجیره را مهار می کند؛ به زیرواحد 50S ریبوزومی متصل می شود که باعث مهار ترانس پپتیداسیون می شود. این دارو روی سنتز نوکلئیک اسید اثری ندارد. در فاگوسیت ها و فیبروبلاست ها غلظت پیدا می کند؛ مطالعات in vivo نشان می دهد این افزایش غلظت در فاگوسیت ها می تواند در توزیع دارو به بافت های دچار التهاب کمک کند.

فارماکوکینتیک آزیترومایسین

فراهمی زیستی این دارو از راه خوراکی حدود40 درصد است. جذب دارو همراه با غذا در شکل کپسول ( نه قرص ) کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو تا 2 ساعت بعد حاصل می شود. این دارو به طور وسیع در بافت ها منتشر می شود. به طوری که غلظت ان در بافت ها بیش از پلاسما خواهد بود.این دارو به مقدار کم در کبد متابولیزه و بقیه به صورت تغییر نیافته عمدتاً از راه صفرا دفع می شود.

منع مصرف آزیترومایسین

در صورت وجود نارسایی کبد، این دارو نباید مصرف شود.

عوارض جانبی آزیترومایسین

تهوع، استفراغ، اسهال، احساس ناراحتی در شکم، کهیر، بثورات جلدی و سایر واکنش های آلرژیک، کاهش برگشت پذیر قدرت شنوایی ( با مقادیر زیاد ) یرقان انسدادی، عوارض قلبی، واکنش های حساسیت به نور، هپاتیت، سندرم استیونس- جانسون و نفریت از عوارض گزارش شده این دارو هستند.

تداخلات دارویی آزیترومایسین

این دارو نیز مانند اریترومایسین با تعدادی از داروها تداخل دارد.

هشدار ها آزیترومایسین

در صورت ابتلای بیمار به بیماری کبدی یا کلیوی، تا کی کاردی بطنی و پورفیری با احتیاط فراوان مصرف شود.

توصیه های دارویی آزیترومایسین

بهتر است این دارو ( به ویژه کپسول آن ) با معده خالی مصرف شود ولی در صورت بروز تحریک گوارشی می توان دارو را با غذا نیز مصرف نمود.

دارو های هم گروه آزیترومایسین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Unknown whether drug is excreted into breast milk; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
17803
17392
02373
04989
07986
01400
18672
09248
00123
02110
02408
02407

Azithromycin available in Iran

Azithromycin available in Iran

Brand names
AZIROCIN 500MG TAB
AZITHROMYCIN CHEMIDAROU 500MG TAB
AZITHROMYCIN LOGHMAN 500MG TAB
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 500MG TAB
AZITHROMYCIN FARABI 500MG CAP
AZIROCIN 250MG TAB
AZITHROMYCIN CHIMIDAROU 250MG TAB
AZITHROMYCIN KHARAZMI 250MG TAB
AZITHROMYCIN ROUZDAROU 250MG TAB
AZIROCIN 250MG CAP
AZITHRODOR 250MG CAP
AZITHROMYCIN CD 250MG CAP
AZITHROMYCIN FARABI 250MG CAP
AZITHROGEN 250MG CAP
AZITHROMYCIN LOGHMAN 250MG CAP
AZITHROMYCIN TLIDDAROU 250MG CAP
ZIMEXIR 250MG CAP
AZIROCIN 200MG/5ML SUSP
AZITHROMYCIN LOGHMAN 200MG/5ML 30ML SUSP
AZITHROMYCIN T.D 200MG/5ML 30ML SUSP
ZIMEXIR 200MG/5ML 30ML SUSP
ZITHROCHEM 200MG/5ML 30ML SUSP
ZITHROCHEM 200MG/5ML 22.5ML SUSP
ZITHROCHEM 200MG/5ML 15ML SUSP
AZIROCIN 100MG/5ML SUSP
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,22.5 ml
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,15 ml
ZITHROMAX SD Powder For Oral Susp. 2 g
Azithromycin FARABI 200 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
Azithromycin FARABI 100 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
Azithromycin FARABI 500 mg ORAL TABLET
Azithromycin FARABI 250 mg ORAL TABLET
AZITHRODOR 100MG/5ML SUSP
ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP
AZITHRODOR 200MG/5ML 15ML SUSP
ZITHROSTA 200MG/5ML 30ML SUSP
ZITHROCHEM 500MG VIAL
اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آزیروسین 500 میلی گرم
قرص آزیترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم
قرص آزیترومایسین لقمان 500 میلی گرم
قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم
کپسول آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم
قرص ازیروسین 250 میلی گرم
قرص ازیترومایسین کیمیدارو 250 میلی گرم
قرص آزیترومایسین خوارزمی 250 میلی گرم
قرص آزیترومایسین روزدارو 250 میلی گرم
کپسول ازیروسین 250 میلی گرم
کپسول آزیترودور 250 میلی گرم
کپسول آزیترومایسین سی دی 250 میلی گرم
کپسول آزیترومایسین فارابی 250 میلی گرم
کپسول آزیتروژن 250 میلی گرم
کپسول آزیترومایسین لقمان 250 میلی گرم
کپسول آزیترومایسین تولیددارو 250 میلی گرم
کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم
سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون آزیترومایسین لقمان 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون آزیترومایسین تی.دی 200 میلی گرم
سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون زستروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون زیتروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میل لیتر
سوسپانسیون زیتروکم 200میلی گرم/5میلی لیتر 15 میلی لیتر
سوسپانسیون ازیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میلی لیتر
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
سوسپانسیون زیتروماکس اس دی 2 گرم
سوسپانسیون آزيترومايسين فارابي 200ميلي گرم/ 5 ميلي ليتر
سوسپانسیون آزيترومايسين فارابي 100ميلي گرم/ 5 ميلي ليتر
قرص آزيترومايسين فارابي 500 ميلي گرم
قرص آزيترومايسين فارابي 250 ميلي گرم
سوسپانسون آزیترودور 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
سوسپانسیون آزیترودور 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
سوسپانسیون زیتروستا 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
ویال زیتروکم 500 میلی گرم
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب