آمپول ساندوستاتین 50 میکروگرم/میلی لیتر

SANDOSTATIN Injection 50 mcg/ml

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

موارد مصرف آمپول ساندوستاتین 50 میکروگرم/میلی لیتر

اوکترروتاید در درمان تومورهای کارسینوئید، ترشح کننده گلوکاگن، ترشح کننده Vasoactive ) VIP(Intetinal peptide و اکرومگالی مصرف می شود.

چنانچه در خصوص "آمپول ساندوستاتین 50 میکروگرم/میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص گلوکوبای 100 میلی گرم قرص گلوکوبای 50 میلی گرم آمپول فورتئو 250 میکروگرم/میلی لیتر 2.4 میلی لیتر آمپول گادوویست 604.72 میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر آمپول گادوویست 604.72 میلی گرم/میلی لیتر 7.5 میلی لیتر کپسول دکوتان 20 میلی گرم کرم موضعی الیدل 1% 15 گرم پودر آماده تزریق اکستاویا 250 میکروگرم/میلی لیتر قطره چشمی تک دوز هایپوتیرز پلاس اس دی یو قرص موبیک 15 میلی گرم قرص موبیک 7.5 میلی گرم پودر آماده تزریق نانوتیو 1000 واحد پودر آماده تزریق نانوتیو 500 واحد قرص اکسدرین 250/65/250 میلی گرم کپسول نئوتیکازون 10 میلی گرم -نئوتیگازون کپسول نئوتیکازون 25 میلی گرم-نئوتیگازون محلول تزریقی اوکتالبین 20% 50 میلی لیتر-اکتالبین ویال تراسیلول 10000واحد/میلی لیتر 50 میلی لیتر پودر قابل تزریق آمفوتک 50 میلی گرم آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر اسپری بینی میاکلسیک 200واحد/دوز آمپول میاکلسیک 50واحد/میلی لیتر شربت تگرتول 100میلی گرم/5میلی لیتر 250میلی لیتر قرص آهسته رهش تگرتول 200میلی گرم قرص آهسته رهش تگرتول 400میلی گرم کپسول ساندیمون نئورال 100 میلی گرم کپسول ساندیمان نیورال 25 میلی گرم کپسول ساندیمون نئورال 50 میلی گرم قرص ریتالین 10 میلی گرم قرص آهسته رهش آدالات ال آ 30میلی گرم قرص لپونکس 100 میلی گرم قرص آندروکور 50 میلی گرم قرص دیان-35 پودر قابل تزریق دسفرال 500 میلی گرم انما دیازپام دستین رکتال تیوب 10میلی گرم انما دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم آمپول پرزانتین 5 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر آمپول دوستاکسل هوسپیرا 80 میلی گرم آمپول داستاکسل هوسپیرا 160 میلی گرم آمپول داسه تاکسل هوسپیرا 20 میلی گرم پودر قابل تزریق اکتانات 500 واحد ویال اکتاگام 2.5 گرم/ 50 میلی لیتر - اوکتاگام ویال اوکتاگام 5 گرم / 100 میلی لیتر - اکتاگام محلول خوراکی ساندیمون نئورال 100 میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر کپسول پتنیدان 250 میلی گرم پودر قابل تزریق کوگنات 500 واحد پودر قابل تزریق کوگنات 250 واحد کپسول استنشاقی فورادیل 12 میکروگرم پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 1 گرم پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 200 میلی گرم پودر قابل تزریق کوریومون 5000 واحد آمپول پرولوتون دپوت 250میلی گرم/میلی لیتر (پرلوتون دپو) قرص گلیوک 100 میلی گرم اسپری آتروونت 20میکروگرم/دوز 200دوز آمپول ایرینوتکان هوسپیرا 20میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر آمپول ایرینوتکان هوسپیرا 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر قطره چشمی زادیتن 0.25میلی گرم/میلی لیتر شربت زادیتن 1میلی گرم/5میلی لیتر قرص زادیتن 1میلی گرم قرص فمارا 2.5میلی گرم پودر لئوفیلیزه مریونال پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 30 پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 20 پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 10 قرص نیموتوپ 30میلی گرم ویال نیموتوپ 0.2میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر قرص زیپرکسا 10 میلی گرم قرص زیپرکسا 5 میلی گرم ویال اگزالی پلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر ویال اگزالیپلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین مایلن 50 میلی گرم پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین مایلن 100 میلی گرم ویال آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر ویال آنزاتکس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر آمپول آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر آمپول پامیدرونات 30 میلی گرم آمپول پامیدرونیت 90 میلی گرم آمپول لومینال 200میلی گرم/میلی لیتر قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.75 میلی گرم قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.375 میلی گرم قرص سیفرول 0.088 میلی گرم -0.125میلی گرم قرص سیفرول 0.7میلی گرم -1 میلی گرم قرص سیفرول 0.18 میلی گرم - 0.25 میلی گرم قرص لیسکانتین 250 میلی گرم سوسپانسیون لیسکانتین 125 میلی گرم/5میلی لیتر 250 میلی لیتر کپسول اگزلون 6 میلی گرم کپسول اگزلون 4.5 میلی گرم کپسول اگزلون 3 میلی گرم کپسول اگزلون 1.5 میلی گرم قرص سیالیس 20 میلی گرم قرص لامیزیل 250 میلی گرم اسپری موضعی لامیزیل 1% 15میلی لیتر اسپری موضعی لامیزیل 1% 30 میلی لیتر کرم موضعی لامیزیل 1% 15گرم محلول موضعی لامیزیل وانس 1% 4 گرم سوسپانسیون تزریقی سیناکتن دپو 1میلی گرم/میلی لیتر کپسول استنشاقی اسپیریوا 18میکروگرم قرص سیردالود 4 میلی گرم قرص ترادولان 50 میلی گرم آمپول ناووبان 5میلی گرم/5میلی لیتر کپسول ناوبان 5 میلی گرم آمپول فوستیمون 75واحد اف اس اچ قرص آهسته رهش اورلپت ال آ 500 میلی گرم-ارلپت کپسول آهسته رهش اورفیریل 300 میلی گرم آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر شربت اورفیریل سافت 300میلی گرم/5میلی لیتر قرص انتریک کوتد اورلپت 200 میلی گرم-ارلپت قرص دیووان 160 میلی گرم قرص دیووان 80 میلی گرم آمپول وینورلبین 10میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر آمپول وینورلبین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر ویال آکلاستا 50میکروگرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر پودر قابل تزریق زومتا 4 میلی گرم قرص ایزیکام 100 میلی گرم قرص ایزیکام 250 میلی گرم قرص جوشان کلسیم-سی 1000 قرص استالوو 150/37.5/200 میلی گرم قرص استالوو 100/25/200 میلی گرم قرص استالوو 50/12.5/200 میلی گرم آمپول دی بی ال-جمسیتابین 200 میلی گرم آمپول دی بی ال-جمسیتابین 1 گرم آمپول دی بی ال-جمسیتابین 2 گرم آمپول رزونیتیو 250 میکروگرم/2 میلی لیتر 1250 واحد- رزوناتیو قرص اکسجاد 125 میلی گرم قرص اکسجید 250 میلی گرم قرص اکسجید 500 میلی گرم کپسول آهسته رهش آگره نوکس 200/25 میلی گرم قرص یاسمین 3/0.03 میلی گرم قرص یاز 3/0.02 میلی گرم آمپول سیناکتن 250 میکروگرم/میلی لیتر 1 میلی لیتر پودر استنشاقی توبی پودهالر 28 ام پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 5 میلی گرم پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 2 میلی گرم پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 1 میلی گرم قرص آهسته رهش مایفورتیک 360 میلی گرم-مایکوفنولیک اسید قرص آهسته رهش مایفورتیک 180 میلی گرم-مایکوفنولیک اسید پودر فورتیمل بدون طعم 335 گ پودر فورتیمل وانیلی 335 گ کپسول نورواید ام ال سی 901 قطره چشمی توبرادکس 3+1میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر پودر قابل تزریق آمبی سوم 50 میلی گرم-آمبیزوم قطره چشمی آزارگا 5+10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر آمپول ساندیمون 50میلی گرم/میلی لیتر آمپول ساندیمون 250میلی گرم/ 5 میلی لیتر آمپول پرولوتکس 25 میلی گرم قطره چشمی ویگاموکس 0.5% 5میلی لیتر آمپول پرولوتون دپوت 500 میلی گرم/2 میلی لیتر (پرلوتون دپو) قلم آباساگلار کویی پن 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر-آبازاگلار قرص نورکرین خانم ها اکسترا استرنس قرص دینامیزان نوارتیس قرص تراجنتا 5 میلی گرم قرص جاردیانس 10 میلی گرم قرص جاردیانس 25 میلی گرم قرص سوالدی 400 میلی گرم قرص نکساوار 200 میلی گرم-نگزاوار پودر قابل تزریق اکتیلیز 10 میلی گرم پودر قابل تزریق اکتیلیز 50 میلی گرم محلول غلیظ ویمیزیم 5 میلی گرم/5 میلی لیتر قلم هومالوگ میکس 50/50 سوسپانسیون 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر قلم هومالوگ 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر قلم هومالوگ میکس 25/75 سوسپانسیون 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر دستگاه استنشاقی اسپیروا رسپیمت 2.5 میگروگرم/پاف قرص متیل فنیدات ساندوز 18 میلی گرم قرص سیالیس 5 میلی گرم پودر خوراکی کووان 500 میلی گرم - ساپروپترین آمپول ناگلازایم 1 میلی گرم/1 میلی لیتر پودر برای تزریق متالایز 50 میلی گرم قرص بیکالوتامید هگرال 50 میلی گرم قرص کپسیتابین هگزال 500 میلی گرم قرص رولد 50 میلی گرم-روولید قرص رولد 25 میلی گرم-روولید سرنگ آماده تزریق هیالگان نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info