آمپول تریامسینولون دی پی 40 میلی گرم/1میلی لیتر

TRIAMCINOLONE D.P 40MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "آمپول تریامسینولون دی پی 40 میلی گرم/1میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب