پماد موضعی هیدروکورتیزون داروپخش 1%

HYDROCORTISONE DP 1% -TOPICAL 15G Oint

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "پماد موضعی هیدروکورتیزون داروپخش 1%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب