لوسیون کلوبتازول دی پی 0.05%

CLOBETASOL DP 0.05% LOTION

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

چنانچه در خصوص "لوسیون کلوبتازول دی پی 0.05%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب