آمپول اپی نفرین دی پی 1میلی گرم/1میلی لیتر

EPINEPHRINE DP 1MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

چنانچه در خصوص "آمپول اپی نفرین دی پی 1میلی گرم/1میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب