سوسپانسیون پیروی ساید 50میلی گرم/5 میلی لیتر

PYRVICIDE 50MG/5ML SUSP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد کرم

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون پیروی ساید 50میلی گرم/5 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب