آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد

ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

چنانچه در خصوص "آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب