آمپول ویتامین د3 داروپخش 300000واحد

VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) DP 300,000U AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

چنانچه در خصوص "آمپول ویتامین د3 داروپخش 300000واحد" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب