سرم تزریقی سدیم کلراید داروپخش 0.45% یک لیتری

SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 1L INF

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
الکترولیت ها

چنانچه در خصوص "سرم تزریقی سدیم کلراید داروپخش 0.45% یک لیتری" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب