کارتریج پرزوکائین ایی 1.8 میلی لیتر

PERSOCAINE E 1.8 ML CARTRIDGE

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

چنانچه در خصوص "کارتریج پرزوکائین ایی 1.8 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب