پماد انوکسولون داروپخش 2%

Enoxolone DP OINT 2%

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

چنانچه در خصوص "پماد انوکسولون داروپخش 2%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب