آمپول آتراکوریوم داروپخش 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر

ATRACURIUM DP 25MG/2.5ML Amp

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای مسدود کننده عصب- عضله

چنانچه در خصوص "آمپول آتراکوریوم داروپخش 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب