تولازامید

داروهای ضد دیابت
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف تولازامید

 موارد مصرف:
- برای کنترل انواع خفیف تا متوسط و پایدار دیابت نوع 2 به همراه رعایت رژیم غذایی استفاده می شود.

دارو های هم گروه تولازامید

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: not known if crosses into breast milk, avoid
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01232

داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب