آمپول هالوپریدول-اکسیر 5میلی گرم/1میلی لیتر

HALOPERIDOL-EXIR 5MG/1ML AMP

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی اکسیر [ ایران ]

موارد مصرف آمپول هالوپریدول-اکسیر 5میلی گرم/1میلی لیتر

هالوپريدول در درمان علائم اختلالات حاد و مزمن سایکوتیک مانند اسكيزوفرني، حالات مانيك‌ و سایکوز ناشي از دارو مصرف مي‌شود. اين داور همچنين براي درمان مشكلات شديد رفتاري در كودكان و درمان سندرم Tourette مصرف شود.

چنانچه در خصوص "آمپول هالوپریدول-اکسیر 5میلی گرم/1میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص دریمکس 5 میلی گرم قرص دریمکس 10 میلی گرم آمپول ویتامین ب12-اکسیر 100میکروگرم آمپول سیانوویت 1000میکروگرم آمپول بکوویت آمپول های پرس 20 کپسول اورسودکس 250 میلی گرم آمپول تریامسینولون-اکسیر 40 میلی گرم آمپول ترامادول-اکسیر 50 میلی گرم قرص توپیرامات-اکسیر 25 میلی گرم قرص توپیرامات-اکسیر 200 میلی گرم قرص توپیرامات-اکسیر 100 میلی گرم ویال اکسی پنتال 500 میلی گرم ویال اکسی پنتال 1 گرم شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم کپسول سرترالین-اکسیر 50 میلی گرم کپسول سرترالین-اکسیر 100 میلی گرم شربت سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی قرص سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم آمپول سالبوتامول-اکسیر 0.5 میلی گرم قرص ریزاتریپتان اکسیر 5 میلی گرم قرص ریزاتریپتان اکسیر 10 میلی گرم کپسول آلزالون اکسیر 4.5 میلی گرم کپسول آلزالون اکسیر 3 میلی گرم کپسول آلزالون اکسیر 1.5 میلی گرم قرص رانیتیدین-اکسیر 150 میلی گرم آمپول لوپیروکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر کپسول پیروکسیکام-اکسیر 10 میلی گرم قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر قرص اکسی بوتینین-اکسیر 5 میلی گرم کپسول فت-استاپ اکسیر 120 میلی گرم آمپول اوندانسترون-اکسیر 8میلی گرم/4 میلی لیتر کپسول اکسی پرازول 20 میلی گرم قرص الانزاپین-اکسیر 5 میلی گرم قرص الانزاپین-اکسیر 10 میلی گرم قرص افلوکسیر 300 میلی گرم قرص افلوکسیر 200 میلی گرم سوسپانسیون تایلوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر آمپول اکسی-ناک 2 گرم/10 میلی لیتر قرص اگزاکلد آمپول آمیکاسین-اکسیر 100 میلی گرم آمپول آمیکاسین-اکسیر 500 میلی گرم قرص انتی هیستامین دکونژستان-اکسیر قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص آکاربکس 100 میلی گرم قرص آکاربکس 50 میلی گرم قرص نیتروکسیر 6.4 میلی گرم قرص نیتروکسیر 2.6 میلی گرم آمپول میدازولکس 15 میلی گرم/3 میلی لیتر آمپول میدازولکس 5 میلی گرم/1میلی لیتر دهان شویه بنزیلاژین 120 میلی لیتر قرص متیل فنیدیت اکسیر 10 میلی گرم محلول خوراکی متادون-اکسیر 25میلی گرم/5میلی لیتر 240 میلی لیتر ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم قرص مموروپ 5 میلی گرم قرص مموروپ 10 میلی گرم آمپول بتامتازون ال آ-اکسیر 1 میلی لیتر آمپول بتامتازون-اکسیر 4میلی گرم/1میلی لیتر ویال بوپیواکائین-آگوتانت 0.25% 20 میلی لیتر ویال بوپیواکایین-آگوتانت 0.5% 20 میلی لیتر قرص بوپرونورفین-اکسیر 8 میلی گرم قرص زیرزبانی بوپرنرفین-اکسیر 0.4 میلی گرم آمپول بوپرنورفین-اکسیر 0.3 میلی گرم/1میلی لیتر قرص بوپروپیون-اکسیر 75 میلی گرم قرص بوپروپیون-اکسیر 100 میلی گرم آمپول کلسی تونین اکسیر 100واحد/میلی لیتر آمپول کلسی تونین اکسیر 50 واحد/میلی لیتر آمپول لیدوکائین-اکسیر 1% 5 میلی لیتر قرص کاپتوپریل-اکسیر 25 میلی گرم قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم کپسول سفالکسین-اکسیر 500 میلی گرم کپسول سفالکسین-اکسیر 250 میلی گرم سوسپانسیون سفالکسین-اکسیر 250میلی گرم ویال سفازولین-اکسیر 1 گرم ویال سفازولین-اکسیر 500 میلی گرم ویال اکسی پیم 1 گرم ویال اکسی پیم 2 گرم ویال اکسی پیم 500 میلی گرم قرص لوپراکس 400 میلی گرم قرص لوپراکس 200 میلی گرم سوسپانسیون لوپراکس 100 میلی گرم/5میلی لیتر 50 میلی لیتر سوسپانسیون لوپراکس 100میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر ویال سفوتاکسیم-اکسیر 1 گرم ویال سفوتاکسیم-اکسیر 500 میلی گرم ویال سفتازیدیم-اکسیر 500 میلی گرم ویال سفتازیدیم-اکسیر 2 گرم ویال سفتازیدیم-اکسیر 1 گرم ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 1 گرم ویال سفتی زوکسیم-اکسیر 500 میلی گرم ویال سفتریاکسون-اکسیر 1 گرم ویال سفتریاکسون-اکسیر 500 میلی گرم ویال اکسی روکسیم 750 میلی گرم ویال اکسیروکسیم 1.5 گرم قرص اکسی روکسیم 500 میلی گرم قرص اکسیروکسیم 250 میلی گرم قرص اکسیروکسیم 125 میلی گرم کپسول سلکوکسیب-اکسیر 100 میلی گرم آمپول سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم قرص سیپروفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم قرص اکسی پرام 40 میلی گرم قرص اکسیپرام 20 میلی گرم سوسپانسیون کلارکسیر 125میلی گرم/5 میلی لیتر قرص کلوپیدکس 75 میلی گرم قرص کلاوماکس 625 قرص لامیودین-اکسیر 150 میلی گرم قرص دسیپرامین-اکسیر 25 میلی گرم آمپول دیکلورن 75میلی گرم/3میلی لیتر قرص دیکلوفناک-اکسیر 25 میلی گرم ویال لانسولین آر(رگولار) کپسول ایندومتاسین-اکسیر 25 میلی گرم سوسپانسیون ایبوکسیر 100میلی گرم/5میلی لیتر آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید-اکسیر 20میلیگرم/1میلی لیتر آمپول جنتامایسین-اکسیر 40میلی گرم/1میلی لیتر آمپول جنتامایسین-اکسیر 80میلی گرم/2میلی لیتر آمپول جنتامایسین-اکسیر 20میلی گرم/2میلی لیتر ویال دوبوتامکس 250 میلی گرم کپسول گاباپنتین-اکسیر 400 میلی گرم کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم کپسول گاباپنتین-اکسیر 300 میلی گرم کپسول فلورازپام-اکسیر 15 میلی گرم کپسول فلوکستین-اکسیر 20 میلی گرم قرص سد-اف 180 میلی گرم - سدآف قرص سد-آف 60 میلی گرم-سدآف قرص ازتیمایب-اکسیر 10 میلی گرم شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم پودر قابل تزریق پانتوزول 40 میلی گرم قرص آهسته رهش پانتوزول 40 میلی گرم قرص آهسته رهش پانتوزول 20 میلی گرم ویال سوپرانم(250+250) میلی گرم ویال سوپرانم (500+500) میلی گرم کپسول فت-استاپ اکسیر 60 میلی گرم استامینوفن کدئین-اکسیر 310میلی گرم آمپول های پرس 40 /2 میلی لیتر ویال وانکومایسین-اکسیر 500 میلی گرم ویال نوردیتروپین 4 واحد آمپول تایلوفن 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر ویال دفروکسیر 500 میلی گرم آمپول اکسی پوئتین 2000 واحد/میلی لیتر ویال وانکومایسین-اکسیر 1 گرم سوسپانسیون کلاوماکس 312 میلی گرم/5 میلی لیتر ویال اکسی کورت 100 میلی گرم قرص دونپزیل-اکسیر 5 میلی گرم سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر قرص فلوول 400 میلی گرم ویال لیو-مدرول 500 میلی گرم محلول تزریقی گاما-ایمونکس 100 میکروگرم/0.5 میلی لیتر ویال لانسولین ان(ان پی اچ) ویال لانسولین 70/30 10میلی لیتر قرص کلارکسیر 250 میلی گرم قرص کلارکسیر 500 میلی گرم ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 3گرم/375 میلی گرم ویال پیپراسین+تازوباکتام اکسیر 2گرم/250 میلی گرم ویال بونستا ۴میلی گرم/۵میلی لیتر کپسول اپرپیتانت اکسیر 125/80/80 میلی گرم ویال پروتامین سولفات-اکسیر 1000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر ویال آسیکلوویر 250 میلی گرم ویال آسیکلوویر اکسیر 500 میلی گرم قرص دونپزیل-اکسیر 10 میلی گرم قرص استامینوفن کدئین-اکسیر 300/20 میلی گرم کارتریج بی حسی دنتاکائین 4/0.002% قرص آتنولول-اکسیر 50 میلی گرم ویال زولدرونیک اسید-اکسیر 4میلی گرم/5میلی لیتر آمپول آب سترون قابل تزریق-اکسیر 5 میلی لیتر آمپول آب سترون قابل تزریق-اکسیر 10 میلی لیتر آمپول ویتامین سی-اکسیر 100 میلی گرم قرص ویریبیت 300 میلی گرم ویال تیکوپلانین-اکسیر 400 میلی گرم-اکسی پلانین ویال تیکوپلانین-اکسیر 200 میلی گرم-اکسی پلانین قلم اکسی تروپین 4 واحد قرص دیابتوز 50 میلی گرم قرص دیابتوز 25 میلی گرم قرص روزوواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم قرص روزوواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم قرص روزوواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم قرص رپاگلینید-اکسیر 1 میلی گرم کارتریج پریلوکائین+فلی پرسین-اکسیر 1.8میلی لیتر قرص پراسوگرل-اکسیر 5 میلی گرم قرص پراسوگرل-اکسیر 10 میلی گرم قرص زیر زبانی بوپرنورفین-اکسیر 2 میلی گرم قرص سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم قرص کلاومکس 375 میلی گرم کپسول بریلکسا 110 میلی گرم کپسول بریلکسا 150 میلی گرم کپسول بریلکسا 75 میلی گرم شربت دکسترومتورفان پی-اکسیر 60 میلی لیتر شربت دکسترومتورفان-اکسیر 15 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر سرنگ انوکساپارین-اکسیر 4000 واحد-انوکسیر سرنگ انوکساپارین-اکسیر 6000 واحد-انوکسیر آمپول اکسی پوئتین 4000 واحد/میلی لیتر سوسپانسیون اریترومایسین-اکسیر 200 میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر قرص اریترومایسین-اکسیر 200 میلی گرم قرص اریترومایسین-اکسیر 400 میلی گرم شربت فروس سولفات-اکسیر 200میلی گرم/5میلی لیتر آمپول پتیدین-اکسیر 50میلی گرم/میلی لیتر آمپول پتیدین-اکسیر 100میلی گرم/2میلی لیتر ویال ایبوپروفن-اکسیر 400 میلی گرم/4 میلی لیتر قرص ایمی پرامین-اکسیر 10 میلی گرم قرص ایمی پرامین-اکسیر 25 میلی گرم آمپول کتورولاک-اکسیر 30میلی گرم/میلی لیتر شربت لاکتولوز-اکسیر 10 گرم/15 میلی لیتر آمپول لووفلوکساسین-اکسیر 500میلی گرم/20 میلی لیتر قرص لووفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم قرص لووفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم قرص لوزارتان-اکسیر 25 میلی گرم قرص لوزارتان-اکسیر 50 میلی گرم کارتریج مپیواکائین-اکسیر 3% 1.8میلی لیتر قرص متفورمین-اکسیر 500 میلی گرم قرص متفوکسیر اس آر 500 میلی گرم قرص متادون-اکسیر 40 میلی گرم قرص متادون-اکسیر 20 میلی گرم قرص متیل دوپا-اکسیرر250 میلی گرم قرص اتندآپ-اکسیر 10 میلی گرم آمپول اندانسترون-اکسیر 4 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص جوشان کلسیم اکسیر 500 میلی گرم کپسول کو کیوتن میکس نجرال 30 میلی گرم کپسول جین سینگ کمپلکس میکس نچرال ویال مدونکس 200 میکروگرم/2 میلی لیتر شربت هیدروکسی زین اکسیر 10 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص داپوکستین اکسیر 30 میلی گرم قلم لانسولین ان 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر قلم لانسولین 70/30 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر کپسول منوپوزفری میکس نچرال قرص مولتی ویتامین مینرال میکس نچرال قرص دیابتوز 100 میلی گرم قرص متادون-اکسیر 5 میلی گرم تنتور اپیوم اکسیر 1% - اوپیوم پودر قابل تزریق کلیستیمتات اکسیر 1000000 واحد پودر قابل تزریق کلیستیمتات اکسیر 4500000 واحد-کلوونت کپسول ساوپالمتو کمپلکس میکس نچرال قرص سواژل 800 میلی گرم-اکسیلامر کپسول اورسودکس 300 میلی گرم قرص امیفلوز 25 میلی گرم قرص امیفلوز 10 میلی گرم قرص آهسته رهش بوپرکسیر 150 میلی گرم ویال اکسیرال 100 میلی گرم/20 میلی لیتر پودر لئوفلیزه اکسیرال 100 میلی گرم آمپول برینت 5 میلی گرم/ میلی لیتر آمپول اکسی دکس 500 میلی گرم/2 میلی لیتر محلول تزریقی سیپروکسیر 200 میلی گرم/20 میلی لیتر آمپول گلاکسیر 40 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول گلاکسیر 20 میلی گرم/1 میلی لیتر قرص فاموتیدین اکسیر 40 میلی گرم قرص فاموتیدین اکسیر 20 میلی گرم آمپول اکسوفر 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر شربت اگزاکید 60 میلی لیتر قرص اندانسترون اکسیر 4 میلی گرم قرص دس لوراتادین اکسیر 5 میلی گرم شربت دس لوراتادین اکسیر 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص دفرازکس 360 میلی گرم قرص دفرازکس 180 میلی گرم قرص آسپرین اکسیر 80 میلی گرم قرص لدامت سی فورت قرص لدامت سی 100/10 میلی گرم قرص لدامت بی 100/25 میلی گرم -لودامت بی قرص لدامت بی 250/50 میلی گرم -لودامت بی قرص بیزوپکس 2.5 میلی گرم آمپول آدنوزین اکسیر 6 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول دورو مدرول 40 میلی گرم/1 میلی لیتر شربت دیفنکسیر سی 60 میلی لیتر قرص سدآف 120 میلی گرم قرص سیپروکسیر 500 میلی گرم آمپول تریبیتکس 100میلی گرم/100 میلی گرم/1000 میکروگرم پودر پلی اتیلن گلیکول اکسیر 70 گرم قرص بیزوپکس 10 میلی گرم قرص بیزوپکس 5 میلی گرم آمپول لیدوکائین-اکسیر 2% 5 میلی لیتر آمپول فاموتیدین اکسیر 20 میلی گرم/2 میلی لیتر سرنگ آماده تزریق اکسی پوژن 300 میکروگرم/0.5 میلی لیتر قرص اکسیزولاید 600 میلی گرم قرص ویریتاف 25 میلی گرم قرص زیمکسیر 500 میلی گرم قرص متفوکسیر 1000 میلی گرم آمپول تزریق وریدی گرانکسیر 3 میلی گرم/3 میلی لیتر قرص پیوسته رهش دیکلورن 100 میلی گرم قرص لوزکسیر 25 میلی گرم قرص لوزکسیر 50 میلی گرم قرص متاکسیر 50 میلی گرم سرنگ آماده تزریق انوکسیر 8000 واحد/0.8 میلی لیتر کپسول ایتراکونازول اکسیر 100 میلی گرم پودر برای تزریق رپاکسیر 5 میلی گرم پودر برای تزریق رپاکسیر 1 میلی گرم پودر برای تزریق رپاکسیر 2 میلی گرم کپسول امکسیر 125 میلی گرم قرص بوپرکسیر 100 میلی گرم آمپول متوکاربامول اکسیر 1000 میلی گرم پودر برای تزریق کلوونت 1000000 واحد نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info