قرص پارزینو 100 میلی گرم

PARZINO 100 mg Tablet

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
نانو فناوران داروئی الوند [ ایران ]

آنتی نئوپلاستیک

موارد مصرف قرص پارزینو 100 میلی گرم

-درمان کمکی در سرطان پستان، اولیه، پرخطر ، HER2 منفی، جهش یافته با BRCA
-سرطان پستان متاستاتیک(HER2 منفی، جهش یافته با BRCA)
-سرطان تخمدان پیشرفته، مقاوم(جهش یافته با BRCA)
-خط اول درمان نگهدارنده در سرطان تخمدان پیشرفته(جهش یافته با BRCA)
-خط اول درمان نگهدارنده سرطان تخمدان پیشرفته(نوترکیبی همولوگ کمبود-مثبت)
-سرطان تخمدان، عود مجدد(درمان نگهدارنده)
-خط اول درمان نگهدارنده در سرطان پانکراس، متاستاتیک (جهش یافته با BRCA)
-سرطان پروستات، متاستاتیک، مقاوم در برابر جراحی کامل(ترمیم نوترکیب همولوگ ژن جهش یافته)

اولاپاریب یک داروی آنتی‌نئوپلاستیک است که در درمان انواع خاصی از سرطان استفاده می شود. این دارو به دسته ای از داروها به نام مهارکننده های پلی ADP-ریبوز پلیمراز (PARP) تعلق دارد و در درجه اول برای درمان سرطان تخمدان استفاده می شود، به ویژه در مواردی که دارای جهش های ژنتیکی خاص مانند BRCA1 یا BRCA2 می‌باشند.
این دارو با نام تجاری لینپارزا(Lynparza) در دنیا معروف است و معمولاً به صورت قرص ۱۰۰و۱۵۰میلی‌گرمی (در برخی مناطق به صورت کپسول۵۰میلی‌گرمی) خوراکی عرضه می‌شود.

به دلیل تفاوت در دوز و فراهمی زیستی، کپسول با قرص خوراکی اولاپاریب، کپسول ها را نمی‌توان بر اساس میلی گرم در هر میلی گرم جایگزین قرص (یا برعکس) کرد.

چنانچه در خصوص "قرص پارزینو 100 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

ویال آلوپکس 30میلی گرم/5 میلی لیتر ویال الوپکس 300میلی گرم/50 میلی لیتر ویال آلوپکس 150میلی گرم/25میلی لیتر - الوپکس ویال آلوپکس 100میلی گرم/16.7 میلی لیتر - الوپکس پودر قابل تزریق آلوکید 3.5 میلی گرم قرص زایبرون 250 میلی گرم آمپول زوبیس 4میلی گرم/5 میلی لیتر آمپول الوتر 20 میلی گرم/1 میلی لیتر کپسول تایسونا 50 میلی گرم کپسول زادیوا 240 میلی گرم کپسول زادیوا 120 میلی گرم پودر برای تزریق لوکازا 100 میلی گرم قرص لیراتان 10 میلی گرم کپسول لوتیگنا 150 میلی گرم کپسول لوتیگنا 200 میلی گرم آمپول ترکسوما 25 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول ترکسوما10- 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر آمپول ترکسوما20- 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر آمپول ترکسوما15- 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر آمپول ترکسوما30- 50 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر آمپول ترکسوما7.5- 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.3 میلی لیتر محلول قابل تزریق کابوتکس 40 میلی گرم/میلی لیتر 1.5 میلی لیتر محلول تزریقی کلاستوز 5 میلی گرم/100 میلی لیتر آمپول نئوفور 20 میلی گرم/ میلی لیتر-پلریکسافور ویال زانتومیت 20 میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول آلوینوتک 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر-الوینوتک آمپول آلوینوتک 20 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر-الوینوتک آمپول آلوینوتک 20 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر-الوینوتک ویال الوکسال 50 میلی گرم/10 میلی لیتر - آلوکسال ویال الوکسال 100 میلی گرم/20 میلی لیتر محلول خوراکی ریواسویتا 2 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر کپسول سایبرین 125 میلی گرم کپسول سایبرین 75 میلی گرم قرص داسامد 70 میلی گرم قرص داسامد 100 میلی گرم قرص داسامد 50 میلی گرم کپسول برونیب 140 میلی گرم قرص سوارا 200 میلی گرم کپسول تایسونا 25 میلی گرم کپسول تایسونا 12.5 میلی گرم آمپول پرالیم 20 میلی گرم/1 میلی لیتر قرص روفانیب 5 میلی گرم قرص روفانیب 10 میلی گرم کپسول لنوما 5 میلی گرم کپسول لنوما 15 میلی گرم کپسول لنوما 10 میلی گرم کپسول لنوما 25 میلی گرم پودر برای تزریق تینوپا 100 میلی گرم پودر ایدانترا 5 میلی گرم/5 میلی لیتر پودر ایدانترا 10 میلی گرم/10 میلی لیتر پودر ایدانترا 20 میلی گرم/20 میلی لیتر پودر قابل تزریق الوپم 500 میلی گرم - آلوپم قرص آهسته رهش مرولیک 180 میلی گرم - مایکوفنولیک اسید قرص آهسته رهش مرولیک 360 میلی گرم - مایکوفنولیک اسید ویال پیکسانا 300 میلی گرم/16.7 میلی لیتر کپسول آمیتزو 20 میلی گرم کپسول آمیتزو 140 میلی گرم کپسول آمیتزو 250 میلی گرم کپسول آمیتزو 180 میلی گرم کپسول آمیتزو 5 میلی گرم قرص فنوسا 40 میلی گرم قرص رولیما 0.75 میلی گرم قرص رولیما 0.25 میلی گرم قرص زتابین 500 میلی گرم کپسول ساپروتاک 1 میلی گرم کپسول ساپروتاک 0.5 میلی گرم قرص اینتیما 2 میلی گرم قرص اینتیما 4 میلی گرم قرص فینوتا 5 میلی گرم قرص فینوتا 10 میلی گرم قرص ریلاتا 20 میلی گرم قرص ریلاتا 10 میلی گرم قرص ریلاتا 5 میلی گرم پودر برای تزریق ریکانزا 200 میلی گرم ویال تزریقی تریسنال 0.1% 10 میلی لیتر پودر برای تزریق لتوکان 50 میلی گرم پودر برای تزریق لتوکان 70 میلی گرم پودر برای تزریق بندانیت 25 میلی گرم پودر برای تزریق بندانیت 100 میلی گرم ویال میلوسان 60 میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول داربینا 50 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص زایبرون 500 میلی گرم ویال تزریقی فایورنا 1000 میلی گرم/20 میلی لیتر ویال تزریقی فایورنا 250 میلی گرم/5 میلی لیتر ویال تزریقی فایورنا 500 میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول کربوناتین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر آمپول کربوناتین 150میلی گرم/15 میلی لیتر ویال محلول تزریقی کربوناتین 450 میلی گرم/45 میلی لیتر پودر برای تزریق فیلزوما 60 میلی گرم آمپول فولارنت 250 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص مرتیسو 40 میلی گرم قرص مرتیسو 80 میلی گرم قرص مووابین 10 میلی گرم کپسول آمیتزو 100 میلی گرم محلول غلیظ تزریقی تیاجم 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر محلول غلیظ تزریقی تیاجم 200 میلی گرم/2 میلی لیتر محلول تزریق وریدی لودریبین 10 میلی گرم/10 میلی لیتر پودر برای تزریق داکتوما 0.5 میلی گرم پودر برای تزریق الوپم 500 میلی گرم کپسول ولوسیا 0.46 میلی گرم کپسول ولوسیا 0.92 میلی گرم قرص تنزالا 80 میلی گرم کپسول پماوید 1 میلی گرم کپسول پماوید 2 میلی گرم کپسول پماوید 3 میلی گرم کپسول پماوید 4 میلی گرم محلول تزریق وریدی الوتر 80 میلی گرم/4 میلی لیتر محلول تزریق وریدی الوتر 160میلی گرم/8 میلی لیتر نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info