پودر برای تزریق لتوکان 70 میلی گرم

LETOCAN 70 mg Powder For Injection

دریافت اپلیکشن دارویاب

در کدام داروخانه موجود است؟

نانو فناوران داروئی الوند [ ایران ]

داروهای ضد قارچ

موارد مصرف
ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان).
درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل به سایر داروها ( آمفوتریسین B، ایتراکونازول، فرم های لیپیدی آمفوتریسین B).

چنانچه در خصوص "پودر برای تزریق لتوکان 70 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

سایر برند های این شرکت

ویال آلوپکس 30میلی گرم/5 میلی لیتر ویال الوپکس 300میلی گرم/50 میلی لیتر ویال آلوپکس 150میلی گرم/25میلی لیتر - الوپکس ویال آلوپکس 100میلی گرم/16.7 میلی لیتر - الوپکس پودر قابل تزریق آلوکید 3.5 میلی گرم قرص زایبرون 250 میلی گرم آمپول زوبیس 4میلی گرم/5 میلی لیتر آمپول آلوتر 20 میلی گرم/میلی لیتر کپسول تایسونا 50 میلی گرم کپسول زادیوا 240 میلی گرم کپسول زادیوا 120 میلی گرم پودر برای تزریق لوکازا 100 میلی گرم قرص لیراتان 10 میلی گرم کپسول لوتیگنا 150 میلی گرم کپسول لوتیگنا 200 میلی گرم آمپول ترکسوما 25 میلی گرم/1 میلی لیتر-ترکسوما 25 آمپول ترکسوما 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر-ترکسوما 10 آمپول ترکسوما 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر-ترکسوما 20 آمپول ترکسوما 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر-ترکسوما 15 آمپول ترکسوما 50 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر-ترکسوما 30 آمپول ترکسوما 25 میلی گرم/میلی لیتر 0.3 میلی لیتر-ترکسوما 7.5 محلول قابل تزریق کابوتکس 40 میلی گرم/میلی لیتر 1.5 میلی لیتر محلول تزریقی کلاستوز 5 میلی گرم/100 میلی لیتر آمپول نئوفور 20 میلی گرم/ میلی لیتر-پلریکسافور ویال زانتومیت 20 میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول آلوینوتک 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر-الوینوتک آمپول آلوینوتک 20 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر-الوینوتک آمپول آلوینوتک 20 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر-الوینوتک ویال الوکسال 50 میلی گرم/10 میلی لیتر - آلوکسال ویال الوکسال 100 میلی گرم/20 میلی لیتر محلول خوراکی ریواسویتا 2 میلی گرم/میلی لیتر 120 میلی لیتر کپسول سایبرین 125 میلی گرم کپسول سایبرین 75 میلی گرم قرص داسامد 70 میلی گرم قرص داسامد 100 میلی گرم قرص داسامد 50 میلی گرم کپسول برونیب 140 میلی گرم قرص سوارا 200 میلی گرم کپسول تایسونا 25 میلی گرم کپسول تایسونا 12.5 میلی گرم آمپول پرالیم 20 میلی گرم/1 میلی لیتر قرص روفانیب 5 میلی گرم قرص روفانیب 10 میلی گرم کپسول لنوما 5 میلی گرم کپسول لنوما 15 میلی گرم کپسول لنوما 10 میلی گرم کپسول لنوما 25 میلی گرم پودر برای تزریق تینوپا 100 میلی گرم پودر ایدانترا 5 میلی گرم/5 میلی لیتر پودر ایدانترا 10 میلی گرم/10 میلی لیتر پودر ایدانترا 20 میلی گرم/20 میلی لیتر پودر قابل تزریق الوپم 500 میلی گرم - آلوپم قرص آهسته رهش مرولیک 180 میلی گرم - مایکوفنولیک اسید قرص آهسته رهش مرولیک 360 میلی گرم - مایکوفنولیک اسید ویال پیکسانا 300 میلی گرم/16.7 میلی لیتر کپسول آمیتزو 20 میلی گرم کپسول آمیتزو 140 میلی گرم کپسول آمیتزو 250 میلی گرم کپسول آمیتزو 180 میلی گرم کپسول آمیتزو 5 میلی گرم قرص فنوسا 40 میلی گرم قرص رولیما 0.75 میلی گرم قرص رولیما 0.25 میلی گرم قرص زتابین 500 میلی گرم کپسول ساپروتاک 1 میلی گرم کپسول ساپروتاک 0.5 میلی گرم قرص اینتیما 2 میلی گرم قرص اینتیما 4 میلی گرم قرص فینوتا 5 میلی گرم قرص فینوتا 10 میلی گرم قرص ریلاتا 20 میلی گرم قرص ریلاتا 10 میلی گرم قرص ریلاتا 5 میلی گرم پودر برای تزریق ریکانزا 200 میلی گرم ویال تزریقی تریسنال 0.1% 10 میلی لیتر پودر برای تزریق بندانیت 25 میلی گرم پودر برای تزریق بندانیت 100 میلی گرم ویال میلوسان 60 میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول داربینا 50 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص زایبرون 500 میلی گرم ویال تزریقی فایورنا 1000 میلی گرم/20 میلی لیتر ویال تزریقی فایورنا 250 میلی گرم/5 میلی لیتر ویال تزریقی فایورنا 500 میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول کربوناتین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر آمپول کربوناتین 150میلی گرم/15 میلی لیتر ویال محلول تزریقی کربوناتین 450 میلی گرم/45 میلی لیتر پودر برای تزریق فیلزوما 60 میلی گرم آمپول فولارنت 250 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص مرتیسو 40 میلی گرم قرص مرتیسو 80 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info