قرص آرترستان 97/103 میلی گرم

ARTRESTAN 97/103 MG Tablet

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
آرنا حیات دانش [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی
موارد مصرف
ترکیبی از دو داروی کنترل کننده فشار خون است

چنانچه در خصوص "قرص آرترستان 97/103 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب