ساکوبیتریل+والزارتان

داروهای قلبی عروقی

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف

ترکیبی از دو داروی کنترل کننده فشار خون با مکانیسم های متفاوت است. این داروی ترکیبی با شل کردن عضلات صاف جدار عروق و مهار آنزیم آنژیوتانسیون II فشار خون را کنترل می کند

عوارض جانبی

به مونوگراف هریک از داروها به صورت جداگانه نیز رجوع شود.
عوارض شایع (%10<):
قلبی عروقی: افت فشارخون
غدد درون ریز و متابولیسم: افزایش پتاسیم سرم، افزایش پتاسیم خون
کلیوی: افزایش کراتینین سرم
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
قلبی عروقی: افت فشارخون وضعیتی
سیستم اعصاب مرکزی: سرگیجه، زمین افتادن
هماتولوژی و انکولوژی: کاهش هماتوکریت، کاهش هموگلوبین
ازدیاد حساسیت: آنژیوادم
کلیوی: نارسایی کلیوی
تنفسی: سرفه

تداخلات دارویی

*مشخصات کلی تداخلات:
• جزء ساکوبیتریل:
- مهارکننده OATP1B1 (ضعیف)
- مهارکننده OATP1B3 (ضعیف)
- آنژیوادم
- عامل گشادکننده عروق
• جزء والزارتان:
- عامل ضد فشارخون
- کاهش پرفیوژن یا عملکرد کلیوی
- تشدید هایپرکالمی
- آنتاگونیست تایپ 1 آنژیوتانسین II

تداخلات رده X (پرهیز):
مهارکننده‌های آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین، برومپریدول

کاهش اثرات داروها توسط ساکوبیتریل/ والزارتان:
آنژیوتانسین II

کاهش اثرات ساکوبیتریل/ والزارتان توسط داروها:
آمفتامین‌ها، بریگاتینیب، برومپریدول، دکس متیل‌فنیدات، گیاهان (با خاصیت افزاینده فشارخون)، متیل‌فنیدات، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، یوهیمبین

افزایش اثرات داروها توسط ساکوبیتریل/ والزارتان:
آمیفوستین، داروهای ضد سایکوز (نسل دوم [آتیپیکال])، برومپریدول، سیکلوسپورین (سیستمیک)، دروسپیرنون، دولوکستین، هیدروکلروتیازید، داروهای کاهنده فشارخون، فراورده‌های حاوی لوودپا، لیتیم، نیتروپروسید، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، فولکودین، دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم، سدیم فسفات، تاکرولیموس (سیستمیک)
افزایش اثرات ساکوبیتریل/ والزارتان توسط داروها:
آلفوزوسین، آلیسکایرن، آمیسولپرید (خوراکی)، مهارکننده‌های آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین، فراورده‌های ترکیبی ضدویروس هپاتیت سی، باربیتورات ها، بنپریدول، داروهای کاهنده فشارخون، بریگاتینیب، بریمونیدین (موضعی)، داپوکستین، دیازوکسید، الترومبوپگ، اپلرنون، جم‌فیبروزیل، هپارین و هپارین با وزن مولکولی پایین، گیاهان (با خاصیت کاهنده فشارخون)، هیدروکلروتیازید، لورمتازپام، مولسی‌دومین، نفتوپیدیل، نیسرگولین، نیکوراندیل، اوبینوتوزومب، پنتوکسی فیلین، مهارکننده‌های فسفودی استراز 5، نمک‌های پتاسیم، آنالوگ‌های پروستاسیکلین، کیناگولید، رانولازین، تریفلونومید، تولواپتان، تری‌متوپریم

تداخل با غذا:
ذکر نشده است.

دارو های هم گروه

کاندزارتان اپروزارتان ایربزارتان
لوزارتان اولمزارتان تلمیزارتان
والزارتان لوزارتان+هیدروکلروتیازید تلمیزارتان+هیدروکلروتیازید
گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص انترستو 49/51 میلی گرم - اینترستو
قرص آرترستان 24/26 میلی گرم
قرص الپیدو 97/103 میلی گرم
قرص آرترستان 49/51 میلی گرم
قرص زیوالس 49/51 میلی گرم
قرص نپریوال 49/51 میلی گرم
قرص زیوالس 24/26 میلی گرم
قرص آرترستان 97/103 میلی گرم
قرص زیوالس 99/103 میلی گرم
قرص بیتوال 49/51 میلی گرم
قرص بیتوال 97/103 میلی گرم
قرص نپریوال 97/103 میلی گرم
قرص نپریوال 24/26 میلی گرم
قرص الپیدو 24/26 میلی گرم
قرص الپیدو 49/51 میلی گرم
قرص بیتوال 24/26 میلی گرم

چنانچه در خصوص "ساکوبیتریل+والزارتان" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info