دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی زهراوی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراوی
ZOLPIDEM ZAHRAVI 10MG TAB
1228100345 Zolpidem
2
پرل د-ویتین 50000واحد
D-VITIN 50000U PEARL
1228055799 Vitamin D3
3
آمپول ویتامین ب12 زهراوی 100 میکروگرم
VITAMIN B12 ZAHRAVI 100MCG/1ML AMP
1228048029 Vitamin B12
4
ویتامین ب12 زهراوی 1000میکروگرم
VITAMIN B12 ZAHRAVI 1000MCG/1ML AMP
1228127663 Vitamin B12
5
آمپول ویتامین ب کمپلکس زهراوی
VITAMIN B COMPLEX ZAHRAVI AMP
1228106286 Vitamin B Complex
6
پرل آ-ویتین 50000 واحد
A-VITIN 50000IU PEARL
1228056031 Vitamin A
7
پرل آ-ویتین 25000 واحد
A-VITIN 25000IU PEARL
1228056024 Vitamin A
8
کپسول کوگرافت 1 میلی گرم
COGRAFT 1MG CAP
1228117886 Tacrolimus
9
کپسول کوگرافت 0.5 میلی گرم
COGRAFT 0.5MG CAP
1228115813 Tacrolimus
10
قرص میگراتکس 50 میلی گرم
MIGRATEX 50MG TAB
1228043567 Sumatriptan Succinate
11
قرص میگراتکس 100 میلی گرم
MIGRATEX 100MG TAB
1228043147 Sumatriptan Succinate
12
قرص سرترالین زهراوی 50 میلی گرم
SERTRALINE ZAHRAVI 50MG TAB
1228056123 Sertraline
13
قرص سلژیلین زهراوی 5 میلی گرم
SELEGILINE ZAHRAVI 5MG TAB
1228070679 Selegiline
14
کپسول ریواستیگمین زهراوی 3 میلی گرم
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 3MG CAP
1228111570 Rivastigmine
15
کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 1.5MG CAP
1228111594 Rivastigmine
16
قرص گلیتوز 45 میلی گرم
GLITOZ 45MG TAB
1228090271 Pioglitazone
17
قرص گلیتوز 30 میلی گرم
GLITOZ 30MG TAB
1228090264 Pioglitazone
18
قرص گلیتوز 15 میلی گرم
GLITOZ 15MG TAB
1228090257 Pioglitazone
19
کپسول پایلوزک 20 میلی گرم
PILOZEC 20MG CAP
1228030253 Omeprazole
20
قطره استامینوفن زهراوی 100 میلی گرم/میلی لیتر
ACETAMINOPHEN ZAHRAVY 100MG/ML DROP
1228049965 Acetaminophen
21
قرص آملودیپین زهراوی زهراوی 5 میلی گرم
AMLODIPINE ZAHRAVI 5MG TAB
1228056208 Amlodipine
22
قرص آنتی هیستامین دکونژستان زهراوی
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT ZAHRAVI TAB
1228053245 Antihistamine Decongestant
23
قرص لیپاستین 40 میلی گرم
LIPASTIN 40MG TAB
1228036118 Atorvastatin Calcium
24
قرص لیپاستین 20 میلی گرم
LIPASTIN 20MG TAB
1228036101 Atorvastatin Calcium
25
قرص لیپاستین 10 میلی گرم
LIPASTIN 10MG TAB
1228036095 Atorvastatin Calcium
26
قرص آهسته رهش نیتروسوستین 6.4 میلی گرم
NITROSUSTIN 6.4MG SR TAB
1228072321 Nitroglycerin
27
قرص نیتروسوستین 2.6 میلی گرم
NITROSUSTIN 2.6MG SR TAB
1228072314 Nitroglycerin
28
کپسول نیتروپرل 0.4 میلی گرم
NITROPEARL 0.4MG CAP
1228043123 Nitroglycerin
29
پرل زانیفد 10 میلی گرم
ZANIFED 10MG PEARL
1228054730 Nifedipine
30
قرص بکلوفن زهراوی 10 میلی گرم
BACLOFEN ZAHRAVI 10MG TAB
1228049781 Baclofen
31
قرص سل سپت زهراوی 500 میلی گرم
CELLCEPT ZAHRAVI 500MG TAB
1228032523 Mycophenolate Mofetil
32
کپسول سل سپت زهراوی 250 میلی گرم
CELLCEPT ZAHRAVI 250MG CAP
1228035531 Mycophenolate Mofetil
33
قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم
MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TAB
1228125522 Montelukast Sodium
34
قرص متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG TAB
1228035012 Metoclopramide
35
آمپول متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم/2میلی لیتر
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG/2ML AMP
1228036460 Metoclopramide
36
قطره پلازیلین 4 میلی گرم/میلی لیتر
PLAZILIN 4MG/ML 15ML DROP
1228049835 Metoclopramide
37
قرص متیل دوپا زهراوی 250 میلی گرم
METHYLDOPA ZAHRAVI 250MG TAB
1228121920 Methyldopa
38
قرص متوترکسات زهراوی 2.5 میلی گرم
METHOTREXATE ZAHRAVI 2.5MG TAB
1228132025 Methotrexate
39
قرص ملوکسیکام زهراوی 7.5 میلی گرم
MELOXICAM ZAHRAVI 7.5MG TAB
1228130885 Meloxicam
40
قرص ملوکسیکام زهراوی 15 میلی گرم
MELOXICAM ZAHRAVI 15MG TAB
1228130878 Meloxicam
41
کپسول مفنامیک اسید زهراوی 250 میلی گرم
MEFENAMIC ACID ZAHRAVI 250MG CAP
1228040320 Mefenamic Acid
42
قرص لورازپام زهراوی 2 میلی گرم
LORAZEPAM ZAHRAVI 2MG TAB
1228069925 Lorazepam
43
کپسول نرم زاویترول 0.25 میکروگرم
ZAVITROL O.25MCG CAPSULE -SOFT GEL
1228055782 Calcitriol
44
کپسول سلکوکسیب زهراوی 100 میلی گرم
CELECOXIB ZAHRAVI 100MG CAP
1228092190 Celecoxib
45
کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم
CETRIGEL 10MG CAP(SOFT GEL)
1228139246 Cetirizine Hydrochloride
46
کپسول ایمنورال 100 میلی گرم
IMINORAL 100MG CAP
1228038341 Ciclosporin
47
کپسول ایمنورال 25 میلی گرم
IMINORAL 25MG CAP
1228038358 Ciclosporin
48
کپسول ایمنورال 50 میلی گرم
IMINORAL 50MG CAP
1228116032 Ciclosporin
49
آمپول کلیندامایسین زهراوی 300 میلی گرم/2میلی لیتر
CLINDAMYCIN ZAHRAVI 300MG/2ML AMP
1228117039 Clindamycin
50
کپسول نرم کلوفیبرات زهراوی 500 میلی گرم
CLOFIBRATE ZAHRAVI 500MG LIQ CAP
1228098598 Clofibrate
51
قرص کلونازپام زهراوی 2 میلی گرم
CLONAZEPAM ZAHRAVI 2MG TAB
1228070181 Clonazepam
52
قرص دیکلوفناک زهراوی 25 میلی گرم
DICLOFENAC ZAHRAVI 25MG TAB
1228030260 Diclofenac
53
پرل ادویفن 400 میلی گرم
ADVIFEN 400MG PEARL
1228071942 Ibuprofen
54
پرل ادویفن 200 میلی گرم
ADVIFEN 200MG PEARL
1228071935 Ibuprofen
55
کپسول هماتینیک زهراوی
HEMATINIC ZAHRAVI CAP
1228126192 Hematinic
56
آمپول جنتامایسین زهراوی 40میلی گرم/1میلی لیتر
GENTAMICIN ZAHRAVI 40MG/1ML AMP
1228127700 Gentamicin Sulfate
57
آمپول جنتامایسین زهراوی 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN ZAHRAVI 80MG/2ML AMP
1228127694 Gentamicin Sulfate
58
آمپول جنتامایسین زهراوی 20میلی گرم/2میلی لیتر
GENTAMICIN ZAHRAVI 20MG/2ML AMP
1228037573 Gentamicin Sulfate
59
قرص دیگوکسین زهراوی 0.25 میلی گرم
DIGOXIN ZAHRAVI 0.25MG TAB
1228117022 Digoxin
60
قرص دمپریدون زهراوی 10 میلی گرم
DOMPERIDONE ZAHRAVI 10MG TAB
1228151118 Domperidone
61
کپسول فلوکونازول زهراوی 50 میلی گرم
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 50MG CAP
1228035661 Fluconazole
62
کپسول فلوکنازول زهراوی 100 میلی گرم
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 100MG CAP
1228035654 Fluconazole
63
کپسول فلوکونازول زهراوی 150 میلی گرم
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 150MG CAP
1228044243 Fluconazole
64
شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر
EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP
1228049972 Expectorant
65
کپسول ای-زاویت 100واحد
E-ZAVIT 100IU CAP
1228030444 Vitamin E
66
کپسول ایی-زاویت 200واحد
E-ZAVIT 200IU CAP
1228030420 Vitamin E
67
کپسول ای-زاویت 400واحد
E-ZAVIT 400IU CAP
1228030437 Vitamin E
68
سرنگ آماده تزریق کوپامر 20میلی گرم/میلی لیتر
COPAMER 20MG/ML SYRINGE
1228173967 Glatiramer Acetate
69
شربت استامینوفن زهراوی 120میلی گرم/5میلی لیتر
ACETAMINOPHEN ZAHRAVI 120MG/5ML SYRUP
1228127717 Acetaminophen
70
کپسول سافت ژل زاوی کلد
ZAVICOLD CAP-SOFT GEL
1228155215 Adult cold
71
کپسول لانزاسید 30 میلی گرم
LANZACID 30MG CAP
1228139055 Lansoprazole
72
کپسول لانزاسید 15 میلی گرم
LANZACID 15MG CAP
1228139062 Lansoprazole
73
کپسول رواکوتان زهراوی 20 میلی گرم
ROACCUTANE ZAHRAVI 20MG CAP
1228102462 Isotretinoin
74
آمپول لوکوفولین 30 میلی گرم/3 میلی لیتر
LEUCOFOLIN® 30MG/3ML AMP
1228150548 Folinic Acid
75
کپسول نرم دی-گاس 180 میلی گرم
D-GAS® 180MG SOFT GEL CAP
1228212956 Dimeticone
76
کپسول نرم دی-گاز 125 میلی گرم
D-GAS® 125MG SOFT GEL CAP
1228165511 Dimeticone
77
سافت ژل لاکسی پیرل
Laxipearl Softgel
990150 Ricinus communis
78
سافت ژل پپوسترین
Pepostrin Softgel
990469 Cucurbita pepo
79
سافت ژل پیجیوم آفریکانوم
Pygium affricanum Softgel
990477 Pygeum Africanum
80
کپسول تانامیگرن
Tanamigraine Capsule
990588 Tanacetum partenium
بازگشت به لیست شرکت ها