لانسوپرازول

داروهای گوارشی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف لانسوپرازول

لانزوپرازول یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است. در درمان زخم معده و دیگر مواردی که مهار ترشح اسید معده می تواند سودمند باشد کاربرد دارد.
معمولاً به صورت خوراکی و به شکل کپسول، قرص های متفرق شدنی و یا سوسپانسیون حاوی گرانولهای enteric- coated تجویز می شود. یکبار در روز قبل از صبحانه مصرف می شود. همچنین فرم داخل وریدی آن نیز در دسترس است.
جهت تسکین سوءهاضمه مرتبط با اسید می توان دوره های متناوب از این دارو را با دوزهای 15 یا 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 2 تا 4 هفته تجویز کرد. جهت درمان ریفلاکس معده- مروی دوز 30 میلی گرمی یکبار در روز به مدت 4 تا 8 هفته تجویز می شود که درمان نگهدارنده آن با توجه به پاسخ درمانی بیمار 15 یا 30 میلی گرم در روز می باشد.

فارماکوکینتیک لانسوپرازول

Lansoprazole متعاقب تجویز خوراکی به سهولت جذب می گردد و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 5/1 ساعت بعد از دوز خوراکی حاصل می شود. میزان زیست دستیابی آن حتی با همان دوز اولیه 80% و بیشتر عنوان شده است. اگر چه دارو باید به صورت enteric- coated باشد چرا که در PH اسیدی ناپایدار است. به صورت وسیع توسط سیتوکروم 450-P و ایزوآنزیم CYP2C19 به فرم 5 هیدروکسیل لانزوپرازول و توسط ایزوآنزیم CYP3A به فرم سولفون لانزوپرازول متابولیزه می گردد. متابولیت ها عمدتاً از طریق صفرا و مدفوع دفع می شوند و تنها حدود 15 تا 30 % دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف پلاسمایی دارو حدود یک تا دو ساعت می باشد ولی طول مدت فعالیت آن طولانی تر است. حدود 97% به پروتئین های پلاسما اتصال دارد و در افراد مسن و بیماران کبدی کلیرانس آن کم می شود.

عوارض جانبی لانسوپرازول

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد.

تداخلات دارویی لانسوپرازول

همانند آنچه راجع به امپرازول گفته شد. آنتی اسیدها و سوکرالفات می توانند باعث کاهش میزان زیست دستیابی آن شوند و نباید تا یک ساعت نزدیک به زمان مصرف آن، تجویز گردند.

دارو های هم گروه لانسوپرازول

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Not known whether distributed into breast milk; do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
12904
06770
06222
12720

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرم
کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرم
کپسول سواسید 15 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم
کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرم
کپسول سواسید 30 میلی گرم
کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرم
کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرم
کپسول لانسوفارم 30 میلی گرم
کپسول رهازول 30 میلی گرم
کپسول لانزاسید 30 میلی گرم
کپسول لنسوپرکس 30 میلی گرم
کپسول لانزو عبیدی 30 میلی گرم
کپسول لانسوساد 30 میلی گرم
کپسول لانسوزول 30 میلی گرم
کپسول لانزوفارم 15 میلی گرم
کپسول لانسوزول 15 میلی گرم
کپسول لانسوساد 15 میلی گرم
کپسول لانزو عبیدی 15 میلی گرم
کپسول لنسوپرکس 15 میلی گرم
کپسول لانزاسید 15 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول رامین 30 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول ایران دارو 15 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول ایران دارو 30 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول امین 15 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول-حکیم 15 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول-حکیم 30 میلی گرم
کپسول لانسوپرازول رامین 15 میلی گرم
Lansoprazole available in Iran

Lansoprazole available in Iran

Brand names
LANSOPRAZOLE FARABI 30MG CAP
LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAP
SOVACID 15MG CAP
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP
LANSOPRAZOLE FARABI 15MG CAP
SOVACID 30MG CAP
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 15 mg
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 30 mg
LANSOPHARM 30MG CAP
RAHAZOL 30MG CAP
LANZACID 30MG CAP
LANSOPREX 30MG CAP
LANZO ABIDI 30MG CAP
LANSOSAD 30MG CAP
LANSOZOL 30MG CAP
LANSOPHARM 15MG CAP
LANSOZOL 15MG CAP
LANSOSAD 15MG CAP
LANZO ABIDI 15MG CAP
LANSOPREX 15MG CAP
LANZACID 15MG CAP
LANSOPRAZOLE RAMIN 30MG CAP
LANSOPRAZOLE IRAN DAROU 15MG CAP
LANSOPRAZOLE IRAN DAROU 30MG CAP
LANSOPRAZOLE AMIN 15MG CAP
LANSOPRAZOLE-HAKIM 15 CAP
LANSOPRAZOLE-HAKIM 30 CAP
LANSOPRAZOLE RAMIN 15MG CAP
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی شرکت داروسازی عبیدی داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب