تماس باما
تامین دارو
لینک های مفید
معرفی دارویاب
داروهای گیاهی
گیاهان دارویی
گروه های دارویی
جستجوگر
صفحه اصلی
سنتوم-مولتی ویتامین-داروسازی رها
داروهای کمیاب کمبود دارویی تامین دارو دارویاب
 
 
 
 
 
 
نام شرکت: داروسازی سینا دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
پماد چشمی زروویت 250 واحد
XEROVIT 250U/G 5G OPH OINT
1228039225 Vitamin A
2
قطره چشمی میدراکس 1 درصد
MYDRAX 1% OPH DROP
1228039423 Tropicamide
3
قطره چشمی میدراکس نیم درصد
MYDRAX 0.5% OPH DROP
1228039331 Tropicamide
4
کرم واژینال تری سولفا 78 گرم
TREE SULFA 78G VAG CREAM
1228051463 Triple Sulfa
5
قطره چشمی ویروسید
VIROCID OPH DROP
1228036156 Trifluridine
6
آمپول تریلون 40 میلی گرم
TRILON 40MG/1ML AMP
1228112799 Triamcinolone
7
قطره چشمی اپتیمول 0.5%
OPTIMOL 0.5%OPH DROP
1228036576 Timolol Maleate
8
پماد موضعی آرئوتکس 3%
AEROTEX 3% TOP OINT
1228111235 Tetracycline
9
پماد چشمی آرئوتکس 1%
AEROTEX 1% OPH OINT
1228039539 Tetracycline
10
قطره چشمی آنستوکائین 0.5%
ANESTOCAINE 0.5% OPH DROP
1228038693 Tetracaine
11
قطره چشمی باکتی ماید 20%
BACTIMIDE 20% OPH DROP
1228036590 Sulfacetamide
12
قطره چشمی باکتی ماید 10%
BACTIMIDE 10% OPH DROP
1228036583 Sulfacetamide
13
پماد چشمی ناتری سالت 5%
NATRISALT 5% OPH OINT
1228039232 Sodium Chloride(Hypertonic)
14
قطره چشمی ناتری سالت 5%
NATRISALT 5% OPH DROP
1228036637 Sodium Chloride(Hypertonic)
15
اسپری بینی رینوسالتین 0.65%
RINOSALTIN 0.65% NASAL SPRAY
1228094095 Sodium Chloride(Nasal)
16
قطره بینی رینوسالتین 0.65% 20 میلی لیتر
RINOSALTIN 0.65% 20ML NASAL DROP
1228113826 Sodium Chloride(Nasal)
17
اسپری سالمکس 25 میکروگرم بر دوز 200دوز
SALMEX 25MCG/DOSE 200DOSE INHALER
1228047107 Salmeterol Xinafoate
18
اسپری ونتالکس 200 دوز
VENTALEX 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY
1228052071 Salbutamol
19
آمپول رانیجکتین 50 میلی گرم
RANIJECTIN 50MG/2ML AMP
1228073762 Ranitidine
20
شربت هیستینیل 60 میلی لیتر
HISTINIL 60ML SYRUP
1228112232 Promethazine
21
قطره چشمی پرکورد 1%
PRECORD 1% 10ML OPH DROP
1228039348 Prednisolone(Ophthalmic)
22
قطره گوشی میکساکورت
MYXACORT OTIC DROP
1228091766 Polymyxin NH
23
قطره چشمی سینا تیرز 14 میلی گیرم بر میلی لیتر
SINA TEARS 14MG/ML OPH DROP
1228038532 Polyvinyl Alcohol
24
قطره چشمی گلوپین 4%
GLUPINE 4% OPH DROP
1228051456 Pilocarpine
25
قطره چشمی گلوپین 2%
GLAUPIN 2% OPH DROP
1228035050 Pilocarpine
26
قطره چشمی گلوپین 1%
GLUPINE 1% OPH DROP
1228051449 Pilocarpine
27
قطره چشمی فنیل افرین زینک سینا دارو
PHENYLEPHRINE ZINC SINADAROU OPH DROP
1228126673 Phenylephrine Zinc
28
قطره بینی نازوفرین 0.5% 10 میلی لیتر
NASOPHRIN 0.5% 10ML NASAL DROP
1228055409 Phenylephrine
29
قطره بینی نازوفرین 0.25% 10 میلی لیتر
NASOPHRIN 0.25% 10ML NASAL DROP
1228055560 Phenylephrine
30
قطره چشمی نئوفرین 5%
NEOPHRIN 5% OPH DROP
1228039416 Phenylephrine
31
اسپری بینی نازوفرین 0.5%
NASOPHRIN 0.5% NASAL SPRAY
1228124570 Phenylephrine
32
اسپری بینی نازوفرین 0.25%
NASOPHRIN 0.25% NASAL SPRAY
1228124587 Phenylephrine
33
شربت ببنالژین 60 میلی لیتر
BEBENALGIN 60ML SYRUP
1228089572 Pediatric Gripe
34
اسپری بینی رینوزولین
RINOZOLINE 0.05% 15ML NASAL SPRAY
1228135217 Oxymetazoline Hydrochloride
35
پماد چشمی ویرولیز 3 %
VIROLYSE 3% OINT OPH
1228039249 Aciclovir
36
آمپول تئولین 250 میلی گرم/10 میلی لیتر
TEOLIN 250MG/10ML AMP
1228054686 Aminophylline
37
قطره چشمی تیرلوز 0.5%
TEARLOSE 0.5% OPH DROP
1228036644 Polyvinyl Alcohol
38
قطره چشمی آترین 1%
ATRIN 1% OPH DROP
1228051432 Atropine Sulfate(Ophthalmic)
39
قطره چشمی اترین 0.5%
ATRIN 0.5% OPH DROP
1228036569 Atropine Sulfate(Ophthalmic)
40
قطره چشمی آناپریوین 10 میلی لیتر
ANAPRIVIN 10ML OPH DROP
1228036132 Naphazoline Antazoline
41
قطره چشمی ناپریوین 0.1% 10 میلی لیتر
NAPRIVIN 0.1% 10ML OPH DROP
1228036149 Naphazoline
42
اسپری بینی ناپریسول 0.05%
NAPRISOL 0.05% NASAL SPRAY
1228124594 Naphazoline
43
قطره بینی ناپریسول 0.05% 10 میلی لیتر
NAPRISOL 0.05% 10ML NASAL DROP
1228055379 Naphazoline
44
اسپری بکلکس 100 میکروگرم
BECLEX 100MG SPRAY
1228056970 Beclometasone Dipropionate
45
اسپری بکلکس 250 میکروگرم/دوز
BECLEX 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
1228084218 Beclometasone Dipropionate
46
اسپری بینی بکلورین 50 میکروگرم/دوز
BECLORHIN 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
1228102325 Beclometasone Dipropionate
47
اسپری بکلکس 50 میکروگرم
BECLEX 50MCG INHALER
1228084225 Beclometasone Dipropionate
48
آمپول متوپامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر
METOPAMID 10MG/2ML AMP
1228091964 Metoclopramide
49
آمپول رلاکسین 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
RELAXIN 1000MG/10ML AMP
1228054679 Methocarbamol
50
قطره چشمی بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% OPH DROP
1228039379 Betamethasone(Ophthalmic)
51
پماد چشمی بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% OPH OINT
1228039546 Betamethasone(Ophthalmic)
52
لوسیون بتازونیت 0.1%
BETASONATE 0.1% LOTION
1228046933 Betamethasone(topical)
53
آمپول بتازونیت ال آ 1 میلی لیتر
BETASONATE LA 1ML AMP
1228091957 Betamethasone
54
آمپول بتازونیت 4 میلی گرم/میلی لیتر
BETASONATE 4MG/ML 1ML AMP
1228103933 Betamethasone
55
قطره چشمی بتاکسول 0.5%
BETAXOL 0.5% OPH DROP
1228038709 Betaxolol Hydrochloride
56
کرم مفناید اس دی 30 گرم
MAFENIDE SD 30G CREAM
1228048289 Mafenide
57
قطره چشمی بریموگان 0.2%
BRIMOGAN 0.2% OPH DROP
1228108921 Brimonidine Tartrate
58
اسپری بینی نازوکلسین 200
NASOCALCIN 200 NASAL SPRAY
1228035340 Calcitonins
59
اسپری بینی نازوکلسین 100
NASOCALCIN 100 NASAL SPRAY
1228035333 Calcitonins
60
ژل زایلوژل 2%
XYLOGEL 2% GEL
1228064982 Lidocaine
61
آمپول لیدوکائین سینادارو 2% 5 میلی لیتر
LIDOCAINE SINADAROU 2% 5ML AMP
1228099816 Lidocaine(Systemic)
62
آمپول کلترکس 10% 10 میلی لیتر
CALTREX 10% 10ML AMP
1228054693 Calcium Supplements
63
اسپری لیدوکائین سینا دارو 10% 50 میلی لیتر
LIDOCAINE SINADAROU 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
64
اسپری زایلکس 10% 50میلی لیتر
LIDOCAINE SINADAROU 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
65
پماد زایلکس-اچ 5% 15گرم
XYLEX-H 5% 15GR OINT
1228046681 Lidocaine
66
قطره چشمی کلوبیوتیک
CHLOBIOTIC 0.5% OPH DROP
1228036620 Chloramphenicol(Ophtalmic)
67
قطره چشمی سیپلکس
CIPLEX OPH DROP
1228036651 Ciprofloxacin(Ophthalmic)
68
کرم کلوبت 0.05% 15 گرم
CLOBET 0.05% 15G CREAM
1228041174 Clobetasol Propionate
69
کرم واژینال کاندیزول 1%
CANDIZOL 1% VAG CREAM
1228044397 Clotrimazole
70
کرم موضعی کاندیزول 1%
CANDIZOL 1% TOP CREAM
1228044403 Clotrimazole
71
اسپری کرمولکس 1میلی گرم/دوز 200دوز
CROMOLEX 1MG/DOSE 200DOSE SPRAY
1228035616 Cromolyn Sodium
72
اسپری بینی نازوکروم 2% 13 میلی لیتر
NASOCROM 2% 13ML NASAL SPRAY
1228119538 Cromolyn Sodium
73
قطره چشمی ویزوکروم 2%
VISOCROM 2% OPH DROP
1228039362 Cromolyn Sodium(Ophthalmic)
74
قطره چشمی لاتاپروست 0.005%
LATAPROST 0.005% OPH DROP
1228083846 Latanoprost
75
قطره کتوفتالمیک 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
KETOFTALMIC 0.25MG/ML 5ML DROP
1228102004 Ketotifen Fumarate
76
قطره چشمی سینارولاک 0.5% 5 میلی لیتر
SINAROLAC 0.5% 5ML OPH DROP
1228130977 Ketorolac Trometamol
77
کرم موضعی کروتادرم 10%
CROTADERM 10% TOP CREAM
1228047299 Crotamiton
78
اسپری بینی دسمکس
DESMEX NASAL SPRAY
1228073106 Desmopressin
79
قطره چشمی دگزون 0.1%
DEXON 0.1% OPH DROP
1228036613 Dexamethasone(Ophthalmic)
80
آمپول دگزون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر
DEXON 8MG/2ML AMP
1228087264 Dexamethasone
81
شربت سرفکس 60 میلی لیتر
SORFEX 60ML SYRUP
1228112218 Dextromethorphan-P
82
قطره چشمی دیکلوپتین 0.1%
DICLOPTIN 0.1% OPH DROP
1228035067 Diclofenac
83
قطره چشمی هرپین
HERPIN OPH DROP
1228036668 Idoxuridine
84
پماد چشمی کورتینیل 1%
CORTINIL 1% OPH OINT
1228039522 Hydrocortisone(Ophthalmic)
85
پماد کورتینیل 1% 15 گرم
CORTINIL 1% 15G OINT
1228111167 Hydrocortisone
86
قطره چشمی هومیدرین 2%
HOMYDRIN 2% OPH DROP
1228036606 Homatropine
87
آمپول جکتوپارین 5000 واحد/1میلی لیتر
JECTOPARIN 5000U/1ML AMP
1228157844 Heparin
88
آمپول جنتکس 80میلی گرم/2میلی لیتر
GENTEX 80MG/2ML AMP
1228112805 Gentamicin Sulfate
89
پماد چشمی جنتکس 0.3 %
GENTEX 0.3% OPH OINT
1228039256 Gentamicin(Ophthalmic)
90
قطره چشمی جنتکس 0.3%
GENTEX 0.3% OPH DROP
1228039355 Gentamicin(Ophthalmic)
91
قطره چشمی دورزامید 2%
DORZAMIDE 2% OPH DROP
1228048852 Dorzolamide Hydrochloride
92
اسپری بینی فلوزینوز 50میکروگرم/دوز 200دوز
FLUSINOSE 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY
1228102318 Fluticasone Propionate
93
قطره چشمی فلوکورت
FLUOCORT OPH DROP
1228035029 Fluorometholone
94
پماد فلوکورتف 0.025% 15 گرم
FLUCORTEF 0.025% 15G OINT
1228088803 Fluocinolone Acetonide
95
پماد چشمی اریترولیدین 0.5%
ERYTHROLIDINE 0.5% OPH OINT
1228039713 Erythromycin(Ophthalmic)
96
اسپری لیدوکائین سینا دارو 10% 50 میلی لیتر
XYLEX 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
97
اسپری زایلکس 10% 50میلی لیتر
XYLEX 10% 50ML SPRAY
1228047862 Lidocaine
98
قطره چشمی زیلومول 2/0.5 %
ZILOMOLE (2/0.5)% EYE DROP
1228123412 DORZOLAMIDE HCL+TIMOLOL MALEATE
99
محلول چشمی آیوسپت 20میلی لیتر
EYOSEPT 20ML OPH SOL
1228052064 OPHTHALMIC BATH OPH SOL
بازگشت به لیست شرکت ها
فارژزیک fargesic مسکن
درمان گیاهی آفت دهان آفتوژل
 
 
 
 
آن لاین: 3652 نفر  کاوا ماشین   وب سایت تخصصی دارویاب جهت معرفی جدیدترین داروهای ایران و جهان به پزشکان، داروسازان و پرستاران تهیه و تنظیم شده است
تمامی حقوق مادی و معنوی بانک اطلاعاتی دارویاب متعلق به گروه دارویاب می باشد
 هرگونه کپی برداری -به هر نحو - غیرقانونی بوده و  پیگرد قانونی خواهد داشت