لووفلوگزاسین

داروهای ضد باکتری
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف لووفلوگزاسین

آنتی بیوتیک وسیع الطیف (کربوکسی کینولون فلوئورینه).
الف- سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:

ب- برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس

آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.

ج- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن

د- پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس

ه- عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا

و- پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی

ح- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس

ط- پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه

ی- آنتراکس

ک- اسهال مسافرتی

ل-پیشگیری از اسهال مسافرتی

مکانیسم اثر لووفلوگزاسین

دارو سبب مهار DNA gyrase باکتری های حساس می شود.

فارماکوکینتیک لووفلوگزاسین

میزان پلاسمایی دارو پس از مصرف به فرم خوراکی قابل مقایسه با فرم تزریق وریدی است و بنابراین هر دو روش استفاده قابل جایگیزینی با یکدیگر است. نیمه عمر دفعی دارو 6-8 ساعت می باشد.

عوارض جانبی لووفلوگزاسین

سرگیجه، انسفالوپاتی، بی خوابی، درد، پارستزی، تشنج، وازودیلاسیون، درد قفسه سینه، تپش قلب، فارنژیت،فوتوفوبی، کاهش بینایی موقت، تهوع، استفراغ، اسهال، کولیت سودوممبرانوس، نفخ، واژینیت، آنمی همولیتیک، کاهش تعداد لنفوسیت، هایپوگلیسمی، پارگی تاندون، اریتما مولتی فرم، سندروم استیونس جانسون، آنافیلاکسی، واکنش های ازدیاد حساسیت.

تداخلات دارویی لووفلوگزاسین

الف- مصرف همزمان آنتا اسید ها با لو فلوکساسین ممکن است سبب کاهش جذب این دارو شوند.
ب- نمک های آهن، ترکیبات محتوی زینک و سوکرالفیت ممکن است با جذب روده ای لوفلوکساسین تداخل ایجاد کنند.
ج-مصرف همزمان این دارو با NSAIDs ممکن است سبب افزایش تحریکات CNS شود.
د- مصرف همزمان این دارو با تئوفیلین ممکن است سبب کاهش کلیرنس تئوفیلین شود.

دارو های هم گروه لووفلوگزاسین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Drug excreted in breast milk; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
06756
07183
16320
21853
18626
12280
19797

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قطره چشمی افتاکوئیکس 5میلی گرم/میلی لیتر 0.5میلی لیتر
قطره چشمی افتاکوئیکس 5میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
قرص تاوانکس 500 میلی گرم
قرص لووفلوکساسین لقمان 500 میلی گرم
قرص تاوانکس 750 میلی گرم
انفوزیون لووفلوکساسین نورمون 5میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
ویال لووفلوکساسین میلان 5 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
ویال لوکس 5میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
قطره چشمی لوفلوکسید 5 میلی گرم/میلی لیتر
قرص لووفکت 500 میلی گرم
قرص لینوکین 250 میلی گرم
قرص لینوکین 500 میلی گرم
قرص لووفلوکساسین-الحاوی 500 میلی گرم
قرص لووفلوکساسین-الحاوی 750 میلی گرم
آمپول لووفلوکساسین-اکسیر 500میلی گرم/20 میلی لیتر
قرص لووفلوکساسین-اکسیر 250 میلی گرم
قرص لووفلوکساسین-اکسیر 500 میلی گرم
قرص لووفلوکساسین تهران دارو 250 میلی گرم
قرص لووفلوکساسین تهران دارو 500 میلی گرم
قرص لووفلوکساسین البرزدارو 500 میلی گرم
محلول تزریقی تاوالوسین 5% 100 میلی لیتر
Levofloxacin available in Iran

Levofloxacin available in Iran

Brand names
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 0.5 ml
OFTAQUIX Eye Drop 5 mg/ml, 5 ml
TAVANEX 500MG TAB
LEVOFLOXACIN LOGHMAN 500MG TAB
TAVANEX 750MG TAB
Levofloxacin NORMON 5MG/ML 100ml INF
LEVOFLOXACIN N MYLAN Injection 5mg/ml,100ml
LEVEX Injection 5mg/ml,100ml
Levofeloxide 5 mg/ml Eye Drop
LEVOFECT 500 MG TAB
LinoQin 250MG TAB
LinoQin 500MG TAB
LEVOFLOXACIN-ALHAVI 500MG TAB
LEVOFLOXACIN-ALHAVI 750MG TAB
LEVOFLOXACIN-EXIR 500MG/20ML INJ
LEVOFLOXACIN-EXIR 250MG TAB
LEVOFLOXACIN-EXIR 500MG TAB
LEVOFLOXACIN TEHRAN DAROU 250MG TAB
LEVOFLOXACIN TEHRAN DAROU 500MG TAB
LEVOFLOXACIN ALBORZ DAROU 500MG TAB
TAVALOCIN 5% 100ML SOLUTION
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب