بکلومتازون

کورتیکواستروئیدها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف بکلومتازون

بكلومتازون به عنوان درمان نگهدارنده در بيماران مبتلا به آسم نايژه اي مزمن بكار مي رود.

مکانیسم اثر بکلومتازون

بكلومتازون به خاطر مهار ترشح فاكتورهاي رشد و سايتوكاين ها از لنفويستفها، ائوزينوفيل ها، ماكروفاژها، فيبروبلاستها، و ماست سل ها اثر ضد التهابي قوي دارد. همچنين با كاهش ترشح موكوس در مجاري تنفسي مقدار و ويسكوزيته خلط آور را كاهش مي دهد.

فارماکوکینتیک بکلومتازون

بكلومتازون سريعاً از ريه ها و مجرا ي گوارش جذب مي شود. حدود 25-10 درصد داروي مصرفي به ريه ها مي رسد و بقيه در دهان و گلو رسوب كرده يا بلعيده مي شود. متابوليسم دارو عمدتاً سريع و از طريق كبدمي باشد ولي بخشي نيز در كليه، ريه، يا ساير بافتها متابوليزه مي شود. دفع آن از طريق مدفوع يا كليه ها صورت مي گيرد.

عوارض جانبی بکلومتازون

در صورت استفاده از مقادير زياد امكان مهار غده فوق كليوي وجود دارد. ايجاد كانديدياز دهاني، تحليل استخوان، ائوزينوفيلي ريوي و ازدياد حساسيت تاخيري نيز در مورد اين دارو گزارش شده است.

تداخلات دارویی بکلومتازون

-داروهای مهار کننده یا القا کننده ی CYP3A4
-داروهای کاهنده قند خونی: باعث افزایش غلظت گلوکز خونی در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس می گردد.
-NSAIDs: موجب افزایش ریسک زخم گوارشی و کاهش غلظت سرمی سالیسیلات ها می گردد.
-واکسن و توکسوئیدها: موجب کاهش پاسخ به توکسوئیدها یا غیرفعال کردن واکسن ها می شود.

هشدار ها بکلومتازون

در آسم حاد يا مداوم با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود

توصیه های دارویی بکلومتازون

1.نحوه صحيح مصرف آئروسل هاي استنشاقي بايد به بيمار آموزش داده شود.
2.جهت جلوگيري از خشن شدن صدا، التهاب گلو و ايجاد كانديدياز، بعد از هر بار مصرف، دهان بايد باآب شسته شود.

دارو های هم گروه بکلومتازون

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: Potential for excretion into milk; use only if benefits greatly outweigh risks
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
17336
01405
02207
08556
04684
02844
00133

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
اسپری بکلکس 100 میکروگرم
اسپری بکلوتروکس 250 میکروگرم/دوز
اسپری بکلکس 250 میکروگرم/دوز
اسپری بینی دی بی نازال کورت 50 میکروگرم/دوز
اسپری بینی بکلام 50 میکروگرم/دوز
اسپری بینی بکلورین 50 میکروگرم/دوز
اسپری بینی بکلومتازون جابر 50 میکروگرم/دوز
اسپری بکلوتروکس 50 میکروگرم/دوز
اسپری بکلکس 50 میکروگرم
اسپری بینی بکونیز 50میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری بینی بکلونازال آکوا 50میکروگرم/دوز
اسپری بینی بکلیت آکوآناز 50میکروگرم/دوز
اسپری بینی آپو-بکلومتازون 50میکروگرم/دوز 200دوز
اسپری بکلوتروکس 100 میکروگرم/دوز
اسپری کلنیل جت 250 میکروگرم/دوز 200 دوز
Beclometasone available in Iran

Beclometasone available in Iran

Brand names
BECLEX 100MG SPRAY
BECLOTROX 250MCG/DOSE 200D SPRAY
BECLEX 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
DB NASALCORT 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
BEKLAM 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
BECLORHIN 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
BECLOMETHASONE JABER 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
BECLOTROX 50MCG/DOSE 200D SPRAY
BECLEX 50MCG INHALER
BECONASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses
BECLONASAL AQUA Inhaler 50 mcg/dose
BECLATE AQUANASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal
APO-BECLOMETHASON Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses
BECLOTROX 100MCG/DOSE SPRAY
CLENIL JET 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب