لیدوکائین-لوکال

بیحس کننده های موضعی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف لیدوکائین-لوکال

لیدوکائین موضعی برای ایجاد بی حسی موضعی مصرف می شود.

دارو های هم گروه لیدوکائین-لوکال

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Distributed in human breast milk; caution advised Pregnant or breastfeeding patients should seek advice of health professional before using OTC drugs
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02950
02584
00752
01751
08364
00760
00761
00762
00755
10726
00757
00756
00758
02385
06465

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
ژل زایلوژل 2%
اسپری پاورمن دلتازکس 10% 65 میلی لیتر
اسپری لیدوکایین خوارزمی 10% 100 میلی لیتر - سرلیکس
اسپری لیدوکائین ایران دارو 10% 100 میلی لیتر
اسپری بهدوکائین 10% 100 میلی لیتر
اسپری لیدوکائین خوارزمی 10% 50 میلی لیتر - سرلیکس
پماد لیدوکایین اچ-ا آر
پماد زایلکس-اچ 5% 15گرم
اسپری بهدوکائین 10% 50 میلی لیتر
اسپری لیدوکایین ایران دارو 10% 50 میلی لیتر
اسپری زایلکس 10% 50میلی لیتر
اسپری اپتی مکس 10% 100 میلی لیتر
پماد رکتال لیدوکائین اچ-عماد 15 گرم
ژل لیدوکائین-ناژو 2%
Lidocaine-Local available in Iran

Lidocaine-Local available in Iran

Brand names
XYLOGEL 2% GEL
POWERMAN DELTAZEX 10% 65ML SPRAY
LIDOCAINE-KHARAZMI 10% 100ML SPRAY-SERLIX
LIDOCAINE IRANDAROU 10% 100ML SPRAY
BEHDOCAINE 10% 100ML SPRAY
LIDOCAINE KHARAZMI 10% 50ML SPRAY - SERLIX
LIDOCAINE H-AR OINT
XYLEX-H 5% 15GR OINT
BEHDOCAINE 10% 50ML SPRAY
LIDOCAINE IRANDAROU 10% 50ML SPRAY
XYLEX 10% 50ML SPRAY
OPTIMAX 10% 100ML SPRAY
LIDOCAINE H-EMAD® 15G RECTAL OINT
LIDOCAINE-NAJO® 2% GEL
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب