دالتپارین

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف دالتپارین

مشتق هپارین با وزن مولکولی پایین.
a) پروفیلاکسی در برابر ترومبوز ورید های عمقی (DVT) در بیمارانی که عمل جراخی شکمی قرار می گیرند و در معرض ریسک عوارض ترومبوآمبولیک (شامل سن بیشتر از 40 سال، بیمار چاق، بیمار تحت عمل جراحی نیازمند به بیهوشی عمومی بیش از 30 دقیقه، بیمار با سابقه DVT یا آمبولی ریوی)
b) پروفیلاکسی DVT در بیماران تحت جراحی تعویض هیپ
c) پیشگیری از مشکالت ایسکمی در بیماران با آنژین ناپایدار یا MI بدون موج Q که آسپیرین مصرف می کنند.
d) بیماران با ریسک مشکلات ترومبوآمبولیک ناشی از محدودیت حرکتی شدید در طول بیماری های حاد

مکانیسم اثر دالتپارین

این دارو سبب افزایش مهار فاکتور Xa و ترومبین توسط آنتی ترومبین می شود.

فارماکوکینتیک دالتپارین

دارو پیرو تجویز زیر جلدی تقریبا به طور کامل جذب می شود (فراهم زیستی 87%). دارو توسط کلیه دفع می شود. نیمه عمر دارو پیرو تزریق وریدی 2 ساعت و پیرو تزریق زیر جلدی 5-3 ساعت است.

عوارض جانبی دالتپارین

تب، هموراژی، ترومبوسیتوپنی، هماتوم، راش، اکیموز، درد و نکروز در محل تزریق

تداخلات دارویی دالتپارین

مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد انعقاد خوراکی (وارفارین، آسپیرین، NSAIDs) و نیز مهار کننده های پلاکتی ممکن است سبب افزایش ریسک خونریزی شود و در نتیجه تجویز همزمان این داروها باید با احتیاط صورت گیرد.

دارو های هم گروه دالتپارین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation: Enters breast milk; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02263
02262
02259
02354

داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب