کتان - بزرک

داروهای گیاهی

در کدام داروخانه موجود است؟

  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف کتان - بزرک

اثرات درمانی : روغن کتان حاوی ترکیبات ارزشمندی است که برای محافظت و تقویت پوست، جلوگیری از چروک صورت و برطرف کردن بسیاری از بثورات جلدی مؤثر است.همچنین دارای خواص ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، کاهش کلسترول خون،جلوگیری از پوکی استخوان و کاهش وزن می شود.استفاده از کتان در کاهش علائم یائسگی و گر گرفتگی بسیار مؤثر است و کاربرد موضعی روغن آن موجب افزایش سرعت و کیفیت بافت ترمیمی زخم های پوستی می شود (6-3).

مکانیسم اثر کتان - بزرک

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر : در تحقیقات خواص آنتی اکسیدانی روغن کتان در پیشگیری از استرس اکسیداتیو ناشی از سیکلوفسفامید به اثبات رسیده است.افزایش فعالیت فسفاتاز اسید و آنزیم گلوتاتیون اکسیداز به طور قابل توجهی با مصرف روغن دانه کتان مهار شده است که این اثر مربوط به آنتی اکسیدان های روغن دانه کتان مانند لیگنان و آلفالینولئیک اسید می باشد (7).همچنین ثابت شده است که آلفا لینولئیک موجود در روغن دانه کتان به دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی بالا، فرد را در برابر ایسکمی قلبی،تشکیل کلون های سرطانی و دیابت محافظت می کند و نقش مهمی در بهبود عملکرد عروق دارد.و استفاده از رژیم غذایی روغن دانه کتان بعد از ایجاد ایسکمی باعث حفاظت از ریه و همچنین منجر به مهار آپوپتوز و التهاب در موش های صحرایی می شود (10-8).در پژوهشی دیگر مشخص شده است که استفاده از بذر کتان در رژیم غذایی زنان یائسه بسیاری از شاخص های مربوط به چربی های خون مانند کلسترول تام و LDL را کاهش داده است،که این اثر به دلیل وجود اسیدهای چرب غیراشباع مانند لینولنیک اسید موجود در بذر کتان است (11).دانه کتان به دلیل خواص آنتی اکسیدانی بالا علاوه بر کاهش چربی در بدن،سطح پراکسید چربی در هیپوکامپ را نیز کاهش می دهد. و در نتیجه باعث بهبود عملکرد حافظه فضایی شده و توانایی یادگیری را افزایش می دهد (12).پماد حاوی روغن کتان موجب کاهش تعداد سلول های ایمنی چند هسته ای می شود.همچنین تجویز همزمان آن با دارچین اثر بیشتری نسبت به پماد روغن کتان دارد (13).عصاره ی این گیاه باعث ترمیم سطوح نیتروژن اوره خون، کاهش سطوح فاکتور نکروز توموری آلفا و همچنین کاهش فشار خون می شود،که به دلیل وجود ترکیبات فنولی آن می باشد، و موجب مهار گونه های اکسیژن فعال شده و موجب پیشگیری از التهاب می شود (14).

فارماکوکینتیک کتان - بزرک

ترکیبات اصلی و دارویی این گیاه : دانه گیاه کتان منبع مهمی از فیبر،پروتئین،ویتامین ها و چربی می باشد،همچنین حاوی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی می باشد (1).روغن این گیاه حاوی اسیدهای چرب غیراشباع، اسیدهای چرب ضروری، امگا 3، امگا 6 و امگا 9 می باشد (2).

هشدار ها کتان - بزرک

احتیاط مصرف در این گیاه : اسفاده از کتان در افراد با روده ی تحریک پذیر نباید استفاده شود. همچنین در زنان باردار و افراد با تخمدان پلی کیستیک و در مردانی که مشکل پروستات دارند منع مصرف دارد (6،1).

توصیه های دارویی کتان - بزرک

منابع
1-Nesbitt, P.D. and Thompson, L.U. (1997). Lignans in homemade and commercial products containing flaxseed. Nutrition and Cancer, 29(3): 222-227.

2-Otranto, M., Nascimento, A.P. and Monte-Alto-Costa, A. (2010). Effects of supplementation with different edible oils on cutaneous wound healing. Wound Repair and Regeneration, 18(6): 629-636.

3-Nakhaee Moghaddam M, Mahdavi Shahri N, Khayatzadeh J, Shahi Z. Evaluate the efficacy of the ointment mixed animal butter (Ghee) and powdered fruit pod rattles (Prosopis farcta) on epithelialization of skin wounds in rats. Biological Sciences 2009; 2: 7-15.

4-Brooks JD.Ward WE/Lewis JE.supplementation with falxseed alters estrogen metabolism inpostmenopausal women to a greater extent than dose supplementation with an equal amount of soy.

5-Lewis JE, Nickell LA, Thompson Lu endetat "A Randomized controlled trial of the effect of dietary soyand flaxseed muffins on quality of life and hot flashes during menopause 2006; 13(4): 631-42.

6-Farahpour, M.R., Taghikhani, H., Habibi, M. and Zandieh, M.A. (2011). Wound healing activity of flaxseed Linum usitatissimum L. in rats. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(21): 2386 2389.

7-Bhatia AL, Manda K, Patni S, Sharma AL. Prophylactic action of linseed (Linum usitatissimum) oil against cyclo-phosphamide-induced oxidative stress in mouse brain. J Med Food 2006; 9: 261-4.

8-Mason JK, Chen J, Thompson LU. Flaxseed oil–trastuzumab interaction in breast cancer. Food Chem Toxicol2010; 48: 2223-6.

9-Mani UV, Mani I, Biswas M, Kumar SN. An open-label study on the effect of flax seed powder (Linum usitatissimum) supplementation in the management of diabetes mellitus. J Diet Suppl 2011;8:257-65.

10-Razi SS, Latif MJ, Li X, Afthinos JN, Ippagunta N, Schwartz G, et al. Dietary flaxseed protects against lung ischemia reperfusion injury via inhibition of apoptosis and inflammation in a murine model. J Surg Res2011; 171:113-21.

11-Arjmandi BH,Khan DA, Juma S, Drum ML, Venkatesh S, Sohn E, et al. Whole Flaxseed consumption lowers serum LDL-Cholesterol and Lipoprotein(a) concentr-ation in postmenopausal women. Nutri Res1998;18: 1203-14.

12-Fernandes FS, De Souza AS, Do Carmo MD, Boaventura GT. Maternal intake of flaxseed- based diet (Linum usitatissimum) on hippocampus fatty acid profile implications for growth locomotor activity and spatial memory. Nutrition2011;27:1040-7.

13-McDaniel, J.C., Massey, K. and Nicolaou, A. (2011). Fish oil supplementation alters levels of lipid mediators of inflammation in microenvironment of acute human wounds. Wound Repair Regen, 19(2): 189-200.

14-Arvindkumar E G, Jadhav SS, Bodha-nkar SL.Renoprotective effect of Linum usitatissimum seeds through haemodyna-mic changes and conservation of antioxid-ant enzymes in renal ischemia- reperfusion injury in rats. Arab J Urol 2011;9:215-21.

اطلاعات این گیاه در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۹۵ توسط خانم الهه آل ابراهیم به روزرسانی شد

دارو های هم گروه کتان - بزرک

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

چنانچه در خصوص "کتان - بزرک" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info