دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Cabergoline
گروه دارویی: Antiparkinsonian Drugs
داروهای ضد پارکینسون
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

هیپرپرولاکتینمیا، بیماری پارکینسون

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص کاباسر 1 میلی گرمPFIZER
قرص داستینکس 0.5 میلی گرمPFIZER
قرص کابولین 1 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص کابولین 0.5 میلی گرمداروسازی ابوریحان
قرص کابرلین 0.5 میلی گرمداروسازی ایران هورمون
قرص کابرلین 1 میلی گرمداروسازی ایران هورمون
قرص کابرگولکس 2 میلی گرمداروسازی شهر دارو
قرص کابرگولکس 1 میلی گرمداروسازی شهر دارو
قرص کابرگولکس 0.5 میلی گرمداروسازی شهر دارو
قرص کابرگولین-مینو 1 میلی گرمداروسازی مینو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
CABASER Tablet 1 mgPFIZER
DOSTINEX Tablet 0.5 mgPFIZER
CABOLIN 1MG TABداروسازی ابوریحان
CABOLIN 0.5MG TABداروسازی ابوریحان
CABERLIN 0.5MG TABداروسازی ایران هورمون
CABERLIN 1MG TABداروسازی ایران هورمون
CABERGOLEX 2MG TABداروسازی شهر دارو
CABERGOLEX 1MG TABداروسازی شهر دارو
CABERGOLEX 0.5MG TABداروسازی شهر دارو
CABERGULINE-MINOO® 1MG TABداروسازی مینو