بوسنتان

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف بوسنتان

آنتی هایپرتانسیو( آنتاگونیست رسپتور اندوتلین).
بهبود فعالیت و کاهش ریت بدتر شدن در بیماران با هایپرتانسیون شریان ریوی.

مکانیسم اثر بوسنتان

دارو آنتاگونیست اختصاصی و رقابتی رسپتور اندوتلین-1 (endothelin-1: ET-1) است. این رسپتور در بیماران با هایپرتانسیون شریان ریوی افزایش می یابد و به نظر می رسد که این رسپتور نقش پاتوژنیک در این بیماری دارد.

فارماکوکینتیک بوسنتان

فراهم زیستی دارو حدود 50% می باشد. دارو بیش از 98% به پروتئین های پلاسما.

منع مصرف بوسنتان

مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء داروهای گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

عوارض جانبی بوسنتان

خستگی، سردرد، ادم، برافروختگی، تپش قلب، نازوفارنژیت، آنمی، عملکرد غیر نرمال کبدی، ادم پا.

تداخلات دارویی بوسنتان

الف- در صورت مصرف همزمان این دارو با سیکلوسپورین A ممکن است سطح خونی بوسنتان افزایش و سطح خونی سیکلوسپورین کاهش یابد.

ب- در صورت مصرف همزمان این دارو با کنتراسپتیوهای خوراکی احتمال کاهش اثر کنتراسپتیو وجود دارد، در نتیجه بهتر است بیمار از روش پیشگیری دیگری نیز استفاده کند.

ج- در صورت مصرف همزمان این دارو با کتوکونازول ممکن است اثرات بوسنتان افزایش یابد.
X :
Do not use in pregnancy. Risks involved outweigh potential benefits. Safer alternatives exist.

Lactation: Not known if excreted in breast milk; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
07848
12114

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص تراکلیر 125 میلی گرم
قرص تراکلییر 62.5 میلی گرم
قرص بوسنتان اسوه 125 میلی گرم
قرص بوسنتان اسوه 62.5 میلی گرم
قرص سنتوبایوکس 125 میلی گرم
قرص سنتوبایوکس 62.5 میلی گرم
قرص بوسنتان ابوریحان 62.5 میلی گرم
قرص کاردیبوسنت 125 میلی گرم
قرص بوسنتان ابوریحان 125 میلی گرم
قرص فارانتان 125 میلی گرم
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب