محصولات شرکت گیتی سلامت آریا

محصولات شرکت گیتی سلامت آریا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Calcium 600 with Vitamin D Oyster Shell Bronson Tablet [قرص کلسیم 600 و ویتامین د برونسون] گیتی سلامت آریا Calcium
Vitamin B1 300 mg Bronson Tablet [قرص ویتامین ب1 300 برونسون] گیتی سلامت آریا Vitamin B1
Cholesta Lo Bronson Tablet [قرص کلستالو برونسون] گیتی سلامت آریا Allium sativum
Carb Care Bronson Capsule [کپسول کرب کر برونسون] گیتی سلامت آریا Chromium
Pressur Lo Bronson Tablet [قرص پرشور لو برونسون] گیتی سلامت آریا Multivitamin preparation
Liver Detox Bronson Capsule [کپسول لیوردتوکس برونسون - لیور دتوکس] گیتی سلامت آریا Herbal Combination For Liver
Cran Max Bronson Capsule [کپسول کرن مکس برونسون] گیتی سلامت آریا Herbal Combination For kidny
Vitamin C And Lysine Bronson 500 mg Tablet [قرص ویتامین و لیزین برونسون 500 میلی گرم] گیتی سلامت آریا Lysine
Joint Complete With Hyaluronic Acid Bronson Tablet [قرص جوینت کامپلیت و هیالورونیک اسید برونسون] گیتی سلامت آریا Glucosamine Preparation
Vitamin C with Rose Hips Bronson 1000 mg [ویتامین ث با عصاره رزهیپس برونسون 1000 میلی گرم] گیتی سلامت آریا Vitamin C
Vitamin E Bronson 1000 IU Softgel [سافت ژل ویتامین ای برونسون 1000 واحد] گیتی سلامت آریا Vitamin E
Adult Complete Bronson Tablet [قرص ادالت کامپلیت برونسون] گیتی سلامت آریا Multivitamin preparation
CLA BRONSON 2000 Softgel [سافت ژل سی ال ای برونسون 2000] گیتی سلامت آریا Linoleic Acid
Bronson Vitamin D3 2000 IU Tablet [قرص ویتامین د3 برونسون 2000 واحد] گیتی سلامت آریا Vitamin D3
Skin Hair and Nails Bronson Capsule [کپسول اسکین هیر اند نیلز برانسون] گیتی سلامت آریا Multivitamin preparation
Mega Bit Biotin 10000 mcg Bronson Capsule [کپسول مگابیت بیوتین 10000 میکروگرم برونسون] گیتی سلامت آریا Biotin
Acetyl L Carnitine Bronson Tablet [قرص استیل ال کارنیتین برونسون] گیتی سلامت آریا Carnitine
Gentle Iron with Vitamin C Bronson Tablet [قرص پیوسته رهش آهن و ویتامین ث برونسون] گیتی سلامت آریا Ferrous
Benfotiamine Bronson 150 mg Capsule [کپسول بنفوتیامین برونسون 150 میلی گرم] گیتی سلامت آریا Vitamin B1
Vitamin C 1000 mg Bronson Effervescent Tablet [قرص جوشان ویتامین سی 1000 میلی گرم برونسون] گیتی سلامت آریا Vitamin C
Chicken Collagen Bronson 500 mg Capsule [کپسول چیکن کلاژن برونسون 500 میلی گرم] گیتی سلامت آریا Collagen
Magnesium 250 mg Bronson Effervesant Tablet [قرص جوشان منیزیم 250 میلی گرم برونسون] گیتی سلامت آریا Magnesium Supplement
Vitamin C Plus Zinc 500 mg Bronson Effervescent Tablet [قرص جوشان ویتامین سی و زینک 500 میلی گرم برونسون] گیتی سلامت آریا Vitamin C
Vitamin B12 Bronson 500 mcg Tablet [قرص ویتامین ب12 برونسون 500 میکروگرم] گیتی سلامت آریا Vitamin B12
Celadrin Bronson Capsule [کپسول سلادرین برونسون] گیتی سلامت آریا Cetylated fatty acids
Gastro IBS Bronson Tablet [قرص گسترو آی بی اس برونسون - گاسترو آی بی اس] گیتی سلامت آریا Herbal Combination For Colic
Biotin Bronson 1000 mcg Tablet [قرص بیوتین برونسون 1000 میکروگرم] گیتی سلامت آریا Biotin
Therapeutic Formula Bronson Iron Free Capsule [کپسول تراپیوتیک فرمولا برونسون فاقد آهن] گیتی سلامت آریا Multivitamin Therapeutic
CLA BRONSON 3000 Softgel [سافت ژل سی ال ای برونسون 3000] گیتی سلامت آریا Linoleic Acid
Mega Bit Biotin 5000 mcg Bronson Capsule [کپسول مگابیت بیوتین 5000 میکروگرم برونسون] گیتی سلامت آریا Biotin
Bronson BCAA 300 gr Powder [پودر بی سی ای ای برونسون 300 گرمی] گیتی سلامت آریا Leucine
Mens Complete Bronson Tablet [قرص منز کامپلیت برونسون] گیتی سلامت آریا Multivitamin preparation
Flax Seed Oil Bronson 1300 mg Softgel [سافت ژل فلکسید اویل برونسون 1300 میلی گرم] گیتی سلامت آریا Linum usitatissimum
Bronson Multi Vitamin Effervescent Tablet [قرص جوشان مولتی ویتامین برونسون] گیتی سلامت آریا Multivitamin
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب