! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص جويدني آمين وي 4600
کپسول آمینو بیس
قرص آمينو بلند ادواي
قرص جویدنی آمينو فول 2000 ادواي
قرص آمینو نیترو
پودر آمینوپرو 60
کپسول اسید های آمینه زنجیره شاخه دار
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 100 گ
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 1000 گ
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 200 گ
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 500 گ
پودر بتا گلوکان کارن® 270 گ
ساشه بتا گلوکان کارن® 6 گ
پودر بتا گلوکان طعم دار
پودر بيوکراتين کمپلکس کارن® 300 گ
پودر بيوکراتين کمپلکس کارن® 500 گ
پودر وی ام پروتئین
کپسول کراتين مونوهيدرات 1000م گ
پودر کراتین آ.ت.پ
کپسول کراتين مونوهيدرات 1000م گ
پودر کراتين ميلاتيچ 1000گ
پودر کراتين ميلاتيچ 100گ
پودر کراتين ميلاتيچ 200گ
پودر کراتين ميلاتيچ 500گ
پودر خوراکی آرجیویت (آرژی ویت)
پودرکراتین مونوهیدرات خالص ویتاپی
پودر وی ویت ویتاپی
ساشه ام آر ویت ویتاپی
ساشه امیزینگ ویتاپی
پودر میلک اند اگ ویتاپی
قرص آمینو ویت ویتاپ 8000
کپسول اچ ام بی ویتاپی 1000 میلی گرم
پودر کراتین ژن استار
پودر وی ژن استار
قرص آمینو وی ژن استار
پودر میلک اند اگ ژن استار
پودر مس ژن استار
پودر ایزوگلد ژن استار
پودر وی گلد ژن استار
قرص آمینو بیف ژن استار 1000 میلی گرم
پودر کراتین فارمامیکس
پودر وول فارمامیکس
پودر میلک اند اگ فارمامیکس
پودر مس فارمامیکس
پودر پرو کمپلکس پروتئین اپتیموم نوتریشن
پودر آمینو انرژی اپتیموم نوتریشن
پودر وی گلد استاندارد 100% اپتیموم نوتریشن
پودر سریوس مس اپتیموم نوتریشن 2720 گرم
قرص سوپریور آمینو اپتیموم نوتریشن 2222 گرم
پودر پلاتینیوم هیدرو وی اپتیموم نوتریشن
پودر پری لود کراتین کمپلکس اپتیموم نوتریشن
پودر کراتین میکرونایز اپتیموم نوتریشن
پودر سی جی تی 10 اپتیموم نوتریشن
پودر پلاتینیوم هایدرو بیلدر اپتیموم نوتریشن
پودر وی پروتئین کور پرفورمنس سلوکور
پودر سی فور ورک اوت سلوکور
پودر سی فور رپید سلوکور
Protein Supplement available in Iran

Protein Supplement available in Iran

Brand names
AMIN WHEY 4600 Chewable Tab
AMINO BIS CAP
AMINO BLEND ADVAY TAB
AMINO FULL 2000 ADVAY CHEWABLE TAB
AMINO NITRO TAB
AMINO PRO 60 POWD
BCAA Cap
BCAA MILATECH® 100 G POWD
BCAA MILATECH® 1000 G POWD
BCAA MILATECH® 200 G POWD
BCAA MILATECH® 500 G POWD
BETA GLUCAN KAREN® 270G POWD
BETA GLUCAN KAREN® 6 G SACHET
BETAGLUCAN POWD
BIOCREATINE COMPLEX KAREN® 300 G POWD
BIOCREATINE COMPLEX KAREN® 500 G POWD
V.M.PROTEIN 15G SACHET
CREATIN MONOHYDRATE 1000MG Cap
CREATINE A.T.P Pow
CREATINE & CARBOHYDRATE Pow
CREATINE MILATECH 1000G Pow
CREATINE MILATECH 100G Pow
CREATINE MILATECH 200G Pow
CREATINE MILATECH 500G Pow
Argivit Sachets
CREAVIT VITAP Powder
WHEY VIT VITAP Powder
M.R.VIT VITAP Sachet
AMAZING VITAP Sachet
MILK & EGG VITAP Powder
AMINO VIT VIYAP 8000 Tablet
HMB VITAP 1000 MG Capsule
CREATIN GENESTAR Powder
WHEY GENESTAR Powder
AMINO WHEY GENESTAR Tablet
MILK & EGG GENESTAR Powder
MASS GENESTAR Powder
ISO GOLD GENESTAR Powder
WHEY GOLD GENESTAR Powder
AMINO BEEF GENESTAR 1000 MG Tablet
CREATIN PHARMAMIX Powder
VOL PHARMAMIX Powder
MILK & EGG PHARMAMIX Powder
MASS PHARMAMIX Powder
Pro Complex Protein Optimum Nutrition Powder
Amino Energy Optimum Nutrition Powder
Whey Gold Standard Optimum Nutrition 100% 454 G Powder
Serious Mass Optimum Nutrition 2720 G Powder
Superior Amino Optimum Nutrition 2222 G Tablet
Platinum HydroWhey Optimum Nutrition Powder
Pre Load Creatine Complex Optimum Nutrition Powder
Micronized Creatine Optimum Nutrition Powder
CGT 10 Optimum Nutrition Powder
Platinum HydroBuilder Optimum Nutrition Powder
Whey Protein Cor Performance Cellucor Powder
C4 Pre Workout Cellucor Powder
C4 Ripped Cellucor Powder
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب