! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص جويدني آمين وي 4600
کپسول آمینو بیس
قرص آمينو بلند ادواي
قرص جویدنی آمينو فول 2000 ادواي
قرص آمینو نیترو
پودر آمینوپرو 60
کپسول اسید های آمینه زنجیره شاخه دار
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 100 گ
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 1000 گ
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 200 گ
پودر بي سي اي اي ميلاتچ® 500 گ
پودر بتا گلوکان کارن® 270 گ
ساشه بتا گلوکان کارن® 6 گ
پودر بتا گلوکان طعم دار
پودر بيوکراتين کمپلکس کارن® 300 گ
پودر بيوکراتين کمپلکس کارن® 500 گ
پودر وی ام پروتئین
کپسول کراتين مونوهيدرات 1000م گ
پودر کراتین آ.ت.پ
کپسول کراتين مونوهيدرات 1000م گ
پودر کراتين ميلاتيچ 1000گ
پودر کراتين ميلاتيچ 100گ
پودر کراتين ميلاتيچ 200گ
پودر کراتين ميلاتيچ 500گ
پودر خوراکی آرجیویت (آرژی ویت)
Protein Supplement available in Iran

Protein Supplement available in Iran

Brand names
AMIN WHEY 4600 Chewable Tab
AMINO BIS CAP
AMINO BLEND ADVAY TAB
AMINO FULL 2000 ADVAY CHEWABLE TAB
AMINO NITRO TAB
AMINO PRO 60 POWD
BCAA Cap
BCAA MILATECH® 100 G POWD
BCAA MILATECH® 1000 G POWD
BCAA MILATECH® 200 G POWD
BCAA MILATECH® 500 G POWD
BETA GLUCAN KAREN® 270G POWD
BETA GLUCAN KAREN® 6 G SACHET
BETAGLUCAN POWD
BIOCREATINE COMPLEX KAREN® 300 G POWD
BIOCREATINE COMPLEX KAREN® 500 G POWD
V.M.PROTEIN 15G SACHET
CREATIN MONOHYDRATE 1000MG Cap
CREATINE A.T.P Pow
CREATINE & CARBOHYDRATE Pow
CREATINE MILATECH 1000G Pow
CREATINE MILATECH 100G Pow
CREATINE MILATECH 200G Pow
CREATINE MILATECH 500G Pow
Argivit Sachets
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب